Cách viết bản kiểm điểm năm 2018 dành cho đảng viên và cán bộ CNVC

Cách viết bản kiểm điểm dành cho đảng viên

Bản kiểm điểm đảng viên mẫu mới nhất cho năm 2018 dành cho các cá nhân là cán bộ công chức, viên chức, các lãnh đạo, cán bộ quản lí của nhiều ngành nghề như ngành y, sinh viên, giáo viên, tổng phụ trách,..bản kiểm điểm, bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm 2018Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên là văn bản bắt buộc dành cho mỗi cán bộ đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bản kiểm điểm cá nhân của năm là biểu mẫu cần có đối với người đảng viên để đúc kết kinh nghiệm qua một năm làm việc và hoạt động trong Đảng. Vì văn bản đánh giá xác thực nhất của cá nhân người đản viên nên bản cần sử dụng đúng mẫu và trình bày chuẩn form nhất. Để không mất quả nhiều thời gian trình bày và sọan thảo văn bản, bạn hãy tham khảo các cách viết bản kiểm điểm đảng viên mà chúng tôi tổng hợp sau đây:

Cách viết bản kiểm điểm đảng viên phần chính trị tư tưởng

 • + Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng tuyệt vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
 • + Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương.+ Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.
 • + Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • + Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực công tác.

Cách viết bản kiểm điểm đảng viên về phẩm chất đạo đức lối sống

 • + Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, thật thà, hòa đồng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân.
 • + Thực hiện “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.
 • + Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tích cực đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
 • + Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

 • + Có năng lực quản lý, lãnh đạo tại nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Điều hành các hoạt động của nhà trường có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ.
 • + Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của đơn vị.
 • + Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;
 • + Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phền hà cho nhân dân và phụ huynh

Cách viết về tổ chức kỹ luật trong bản kiểm điểm cá nhân

 • + Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.
 • + Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê – bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ. Có ý thức chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
 • + Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
 • + Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018

Đối với bảng kiểm điểm Đảng viên cuối năm, yêu cầu: Làm đúng bản kiểm điểm theo mẫu mới ban hành. Không sao chép bản kiểm điểm của nhau bởi mỗi người có những mặt mạnh và mặt hạn chế khác nhau, những vị trí công tác khác nhau. Nộp về cho chi bộ trước ngày tổng kết để trình bày trước chi bộ. Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau:

Xếp loại chất lượng Đảng viên:

 • + Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • + Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • + Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
 • + Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức (gồm 4 mức) đối với chi bộ cơ quan và các chi bộ trường học.

 • + Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
 • + Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
 • + Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
 • + Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Mẫu bản kiểm điểm dành cho đảng viên cuối năm 2018

bản kiểm điểm, bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm 2018 bản kiểm điểm, bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm 2018 bản kiểm điểm, bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm 2018 bản kiểm điểm, bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm 2018

Bản tự kiểm điểm cá nhân đảng viên cần rõ ràng, mạch lạch, nhất quán trong tư tưởng, trung thực, nêu rõ được những đường lối định hướng, những hoạt động trong công tác, ưu khuyết điểm của bản thân trong suốt thời gian công tác, từ đó xem xét nhận định lại nên làm gì, nên khắc phục hay phát huy như thế nào để xứng đáng với vị trí người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam,  trên đây là cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo và theo dõi!

Bình luận
0

Bình luận