Cách nói yêu cầu và đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh

| Tin mới | Tag:
Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức |

Khi muốn đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh bạn có thể dùng “could” sẽ lịch sự hơn dùng “can”. Cụm từ “Do you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời hiện tại, nhưng “would you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời quá khứ. Khi bạn dùng hai mẫu câu này, thì không dùng “please” nữa. Nó đã đủ lịch sự rồi! Đề nghị làm điều gì đó cho người khác (Offering to do something for another person) Khi bạn đề nghị làm gì cho ai đó bạn dùng cụm từ như “ Can I…?- Tôi có thể….”, Shall I….? – tôi có thể…”, “Would you like me to…? – bạn có muốn tôi….”

Mục lục

 • Cách đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh:
 • Cách đưa ra yêu cầu bằng tiếng anh:
 • Cách nói yêu cầu và đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh:
  • Cách trả lời các đề nghị (Responding to offers)

Cách đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh:

Để đưa ra một lời đề nghị hoặc một lời gợi ý, ta có thể dùng các từ sau: let’s, what about, how about, why not.

Let’s (Let us): đề nghị ai đó cùng làm một việc gì với mình.

Let’s + bare infinitive

Ví dụ: Let’s go to the cinema. (Chúng ta hãy đi xem phim đi.) Let’s go home. Mom is waiting for us. (Chúng ta hãy về nhà thôi. Mẹ đang đợi chúng ta đấy.)

What about…? / How about…?: gợi ý làm một việc gì đó

What about + Noun/Noun phrase/V-ing…?

How about + Noun/Noun phrase/V-ing…?

Ví dụ

 • What about going out for a walk? (Ra ngoài đi dạo chút nhé?)
 • What about a glass of beer? (Một ly bia nha?)
 • How about going out for lunch? (Ra ngoài ăn cơm trưa được không?)

Why not…? gợi ý hay đề nghị một cách lịch sự người đối diện làm gì

Why not + bare infinitive …?

Why don’t we/you + bare infinitive …?

Ví dụ: Why not have a bath? (Sao không đi tắm?) Why don’t we play soccer in the rain? (Tại sao chúng ta không chơi đá banh dưới trời mưa nhỉ?)

Cách đưa ra yêu cầu bằng tiếng anh:

Cách nói yêu cầu và đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh

Would/ Do you mind…?: yêu cầu ai làm việc gì đó một cách lịch sự: Hai cấu trúc đưa ra lời đề nghị này có sự khác nhau về mức độ lịch sự: “Would you mind” có phần lịch sự hơn “Do you mind”. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên hai cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống giao tiếp trang trọng.

Would you mind + verb-ing…?

Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ

 • Would/ Do you mind helping me for a few minutes? (Bạn có phiền giúp tôi ít phút được không?)
 • Would/ Do you mind not smoking? Please don’t smoke.) (Xin đừng hút thuốc.)

Would/ Do you mind If…?: xin phép ai đó làm điều gì

Do you mind + if-clause (present tense)… ?

Would you mind + if-clause (past tense)… ?

Ví dụ

 • Do you mind if I smoke? (Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?)
 • Would you mind if I opened the window? (Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?)

Cách nói yêu cầu và đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh:

Khi bạn muốn hỏi ai đó làm điều gì cho bạn, hoặc đề nghị rằng bạn có thể làm điều gì đó, thì lịch sự là một yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể làm điều ấy. Nhờ ai làm việc gì đó cho bạn (Asking someone to do something for you)

 • “Could you open the door for me, please?” – “Bạn có thể mở cửa giúp tôi được không?”
 • “Would you mind opening the door for me, please?” – “Phiền bạn mở cửa giúp tôi được không?”
 • “Can you open the door for me, please?’- “Bạn có thể mở cửa giúp tôi được không?”

Lưu ý: “could” và “can” theo sau là một động từ nguyên thể không có “to” Cụm từ “would you mind” – có nghĩa là “bạn có phiền không” được theo sau bởi một động từ có đuôi “ –ing” hay còn gọi là V-ing. Hỏi xem liệu bạn có thể làm điều gì đó (Asking if you can do something)

 • “Can I use your computer, please?” – “Làm ơn, tôi có thể dùng máy tính của bạn được không?”
 • “Could I borrow some money from you, please?”- “Làm ơn cho tôi mượn ít tiền được không?”
 • “Do you mind if I turn up the heating?” – “Bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ không?”
 • “Would you mind if I turned up the heating?” – “Bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ không?”

Lưu ý: Dùng “could” sẽ lịch sự hơn dùng “can”.

Cụm từ “Do you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời hiện tại, nhưng “would you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời quá khứ. Khi bạn dùng hai mẫu câu này, thì không dùng “please” nữa. Nó đã đủ lịch sự rồi! Đề nghị làm điều gì đó cho người khác (Offering to do something for another person) Khi bạn đề nghị làm gì cho ai đó bạn dùng cụm từ như “ Can I…?- Tôi có thể….”, Shall I….? – tôi có thể…”, “Would you like me to…? – bạn có muốn tôi….” Ví dụ

 • “Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không?”
 • “Shall I open the window for you?”- “Tôi mở cửa cho bạn nhé?”
 • “Would you like another coffee?” – “Bạn có muốn một ly cà phê khác không?”
 • “Would you like me to answer the phone?” – “Bạn có muốn tôi trả lời điện thoại không?”
 • “I’ll do the photocopying, if you like.” – “Tôi sẽ phô tô, nếu bạn muốn”
 • “Shall, can” và “will” được theo sau bởi một động từ nguyên thể không có to.
 • “Shall” là một từ riêng của tiếng Anh Anh và được dùng thông dụng hơn “can”. Would you like được theo sau bởi một danh từ khác, hoặc bởi một đại từ tân ngữ và động từ có “to.”

Cách trả lời các đề nghị (Responding to offers)

Đoạn hội thoại tiếng Anh sau sẽ cho bạn thấy cách để chấp nhận hoặc từ chối một lời đề nghị giúp đỡ bạn

 • “Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không ?”
 • “Yes please. I’d like to know what time the train leaves.” –“Vâng, làm ơn. Tôi muốn biết mấy giờ tàu chạy.”
 • “Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không?”
 • “No thanks, I’m just looking.” (In a shop.) – “Không, cảm ơn, tôi chỉ xem thôi.” (Trong cửa hàng)
 • “Shall I open the window for you?” – “Tôi có thể mở cửa cho bạn không?”
 • “Yes please. That would be very kind of you.” – “ Vâng làm ơn. Bạn thật tốt bụng”
 • “Would you like another coffee?” – “Bạn muốn một cốc cà phê khác không?”
 • “No thanks.” Or, “No thank you.” – “Không, cảm ơn” hoặc “ Không cảm ơn bạn”
 • “Would you like another coffee?” – “Bạn muốn một cốc cà phê khác không?”
 • “Yes please, that would be lovely.” Or, “Yes please, I’d love one.” – “ Vâng làm ơn, thật tốt quá.” Hoặc, “ Vâng, tôi rất thích”
 • “Would you like me to answer the phone?” – “Bạn có muốn tôi trả lời điện thoại không?”
 • “If you wouldn’t mind.” Or, “If you could.” “ Nếu bạn không phiền.” hoặc “ Nếu bạn có thể.” (Đừng trả lời “Yes, I would”, nó nghe sẽ giống như thể bạn kỳ vọng người nào đó làm nó cho bạn)
 • “I’ll do the photocopying, if you like.” – “Tôi sẽ phô tô cho bạn nếu bạn muốn.”
 • “It’s OK, I can do it.” – “Ổn mà, tôi có thể làm được mà” hoặc “Don’t worry, I’ll do it. – “Đừng lo, tôi sẽ làm” Hoặc “Thank you, that would be great.” –“Cảm ơn bạn, thật tuyệt.”
 • Soi cầu XSMB 25/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

  Soi cầu XSMB 25/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

 • Dự đoán XSMN 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

  Dự đoán XSMN 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

 • Dự đoán XSMT 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

  Dự đoán XSMT 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

 • Xo so»Kiến Thức» Cách nói yêu cầu và đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh

  Kết quả XSMB

  • xsmb Thu 2
  • xsmb Thu 3
  • xsmb Thu 4
  • xsmb Thu 5
  • xsmb Thu 6
  • xsmb Thu 7
  • xsmb Chu Nhat

  Kết quả XSMN

  • xsmn Thu 2
  • xsmn Thu 3
  • xsmn Thu 4
  • xsmn Thu 5
  • xsmn Thu 6
  • xsmn Thu 7
  • xsmn Chu Nhat

  Kết quả XSMT

  • xsmt Thu 2
  • xsmt Thu 3
  • xsmt Thu 4
  • xsmt Thu 5
  • xsmt Thu 6
  • xsmt Thu 7
  • xsmt Chu Nhat
  Có thể bạn quan tâm
  • Cách sử dụng thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng anh
  • Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án
  • 3 Cách nói về kinh nghiệm khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

  Bình luận
  0

  Bình luận