Các dạng toán về một số bài toán suy luận và bài toán không mẫu mực – Toán lớp 4

Các dạng toán về một số bài toán suy luận và bài toán không mẫu mực – Toán lớp 4 166. a) Cần chia 12 lít sữa thành hai phần bằng nhau mà dụng cụ chỉ có : một can 7 lít, một can 5 lít và một chậu lớn. Hỏi phải chia như thế nào ? Loading... b) Có thể dùng hai cái bình : mệt bình 8 lít, một bình 6 lít, một chậu lớn để chia 14 lít sữa thành hai phần bằng nhau được không ? Tại sao...

Có thể bạn quan tâm:

Các dạng toán về một số bài toán suy luận và bài toán không mẫu mực – Toán lớp 4

166. a) Cần chia 12 lít sữa thành hai phần bằng nhau mà dụng cụ chỉ có : một can 7 lít, một can 5 lít và một chậu lớn. Hỏi phải chia như thế nào ?

Loading…

b) Có thể dùng hai cái bình : mệt bình 8 lít, một bình 6 lít, một chậu lớn để chia 14 lít sữa thành hai phần bằng nhau được không ? Tại sao ?

>>Xem đáp án tại đây

167. Có 9 cái nhẫn giông hệt nhau trong đó có 8 cái nặng bằng nhau và có một cái nhẹ hơn. Hỏi tìm cái nhẫn nhẹ hơn đó bằng một cân hai đĩa thì cân như thế nào để số lần cân là ít nhất ?

>>Xem đáp án tại đây

168. Có 24 đồng tiền giống hệt nhau trong đó có 23 đồng nặng như nhau và một đồng tiền nặng hơn các đồng còn lại. Hỏi dùng cân hai đĩa để tìm đồng tiền nặng hơn đó thì cân như thế nào để số lần cân là ít nhất ?

>>Xem đáp án tại đây

169. Có 6 hòm thuốc cùng nhãn hiệu, trong đó có một hòm thuốc giả nhưng không rõ là hòm nào, chỉ biết mỗi gói thuốc ở hòm thuốc giả nhẹ hơn mỗi gói thuốc thật 2 g. Kiểm tra viên đã dùng loại cân bàn và chỉ với một lần cân đã phát hiện được hòm thuốc giả đó. Hỏi kiểm tra viên đó cân như thế nào (trọng lượng mỗi gói thuốc thật xem như đã biết) ?

>>Xem đáp án tại đây

170. Một túi gạo có 19 kg gạo. Dùng cân hai đĩa và một quả cân loại 1 kg thì cân như thế nào để chỉ cân hai lần là cân được 4 kg gạo ?

>>Xem đáp án tại đây

171. Có 5 cái khóa giống hệt nhau, chìa cũng giống hệt nhau nhưng chìa nào chỉ mở được chìa khóa ấy. Trong tình trạng các chìa khoá bị lẫn lộn không xác định được chìa nào của khóa nào nên cần thử trực tiếp vào khóa. Hỏi thử thế nào để số lần thử là ít nhất mà tìm đúng được chìa cho mỗi khóa ?

>>Xem đáp án tại đây

172. Một đoạn xích có 7 mắt xích, cần tháo rời từng mắt xích bằng cách, chặt mắt xích. Hỏi tháo như thế nào để đỡ tôn công sức nhất ?

>>Xem đáp án tại đây

173. Mèo và chó chạy thi. Quãng đường chạy thi dài 100 m và phải chạy hai lượt : đi và về. Mỗi bước nhảy của chó dài 3 m, mỗi bước nhảy của mèo dài 2 m và khi chó nhảy được 2 bước thì mèo nhảy được 3 bước. Hỏi con vật nào về đích trước ?

>>Xem đáp án tại đây

174. Hai bạn chơi trò chơi bốc sỏi. Trên bàn có 27 hòn sỏi. Luật chơi như sau : lần lượt mỗi người đều phải bốc một số sỏi từ 1 đến 4 viên. Ai bốc đựợc hòn sỏi cuối cùng thì thắng cuộc. Hỏi ai thắng cuộc ? (Người bốc trước hay người bốc sau ?). Muôn thắng cuộc người đó phải bốc các lần như thế nào ?

>>Xem đáp án tại đây

175. Hai bạn chơi trò bốc sỏi. Trên bàn có 39 viên sỏi. Mỗi người mỗi lần phải bốc một số sỏi từ 1 đến 5 viên. Ai bốc phải hòn cuối cùng thì thua cuộc. Hỏi ai sẽ thắng cuộc ? (Người bốc trước hay người bôc sau ?). Muốn thắng cuộc người đó phải bốc như thế nào ?

>>Xem đáp án tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: