Các dạng toán ôn thi vào lớp 6 – Dạng 8: Các bài toán về so sánh các số thập phân

Dạng 8: Các bài toán về so sánh các số thập phân Ví dụ 16: Tìm x biết: Giải: 36,75 × x < 36,7514 suy ra x = 0 hoặc x = 1. Ví dụ 17: Hãy so sánh A và B biết: Giải: Xem thêm: Dạng 9: Tìm chữ số thay cho các chữ trong phép tính. Ví dụ 18: Điền dấu thích hợp vào ô trống: Giải: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Dạng 8:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Ví dụ 16:

Tìm x biết:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Giải:

36,75 × x < 36,7514 suy ra x = 0 hoặc x = 1.

Ví dụ 17:

Hãy so sánh A và B biết:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Giải:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Xem thêm: Dạng 9: Tìm chữ số thay cho các chữ trong phép tính.

Ví dụ 18:

Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Giải:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: