Các dạng toán ôn thi vào lớp 6 – Dạng 8: Các bài toán về so sánh các số thập phân

| Tin mới | Tag:

Dạng 8:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Ví dụ 16:

Tìm x biết:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Giải:

36,75 × x < 36,7514 suy ra x = 0 hoặc x = 1.

Ví dụ 17:

Hãy so sánh A và B biết:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Giải:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Xem thêm: Dạng 9: Tìm chữ số thay cho các chữ trong phép tính.

Ví dụ 18:

Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Giải:

Các bài toán về so sánh các số thập phân

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận