Các dạng toán ôn thi vào lớp 6 – Dạng 4: Các bài toán về hình lập phương- hình hộp chữ nhật- hình trụ

Dạng 4: Các bài toán về hình lập phương- hình hộp chữ nhật- hình trụ Ví dụ 7: Xếp 8 hộp hình lập phương 1 dm3 thành một hình lập phương lớn rồi sơn xanh tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Như vậy, mỗi hình lập phương nhỏ có mấy mặt không được sơn xanh ? Cách 1: Xếp 8 hình lập phương nhỏ đã cho thành 1 hình lập phương lớn gồm 2 tầng, mỗi tầng 4 hình lập phương nhỏ. Do...

Có thể bạn quan tâm:

Dạng 4: Các bài toán về hình lập phương- hình hộp chữ nhật- hình trụ

Ví dụ 7: Xếp 8 hộp hình lập phương 1 dm3 thành một hình lập phương lớn rồi sơn xanh tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Như vậy, mỗi hình lập phương nhỏ có mấy mặt không được sơn xanh ?

Các bài toán về hình lập phương lớp 5

Cách 1: Xếp 8 hình lập phương nhỏ đã cho thành 1 hình lập phương lớn gồm

2 tầng, mỗi tầng 4 hình lập phương nhỏ. Do đó mỗi hình lập phương nhỏ đều có 3 mặt ghép với các mặt của các hình lập phương khác các mặt này đều không sơn. Vậy mỗi hình lập phương nhỏ có 3 mặt không được sơn.

Cách 2: Mỗi cạnh của hình lập phương lớn đều bằng 2 dm; do đó diện tích toàn phần là:

2 x 2 x 6 = 24 (dm^{2} ).

Tám hình lập phương nhỏ sắp xếp như nhau nên đều sơn diện tích bằng nhau. Vậy diện tích mỗi hình lập phương nhỏ được sơn là:

24: 8 = 3 (dm^{2} ).

Mỗi mặt của hình lập phương nhỏ là 1 dm^{2} , nên mỗi hình lập phương nhỏ có 3 mặt được sơn và 3 mặt không được sơn.

Ví dụ 8:Một bể nước làm bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao là l,2m, chiều rộng kém chiều dài 0,6 m và có diện tích xung quanh là 6,72 m^{2} . Khi bể không có nước, người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 561 l nước. Hỏi sau mấy giờ thì lượng nước trong bể bằng 75% thể tích của bể ?

Xem thêm: Các bài toán về cắt ghép hình – Toán lớp 5 tại đây.

Giải:

Chu vi đáy của bể nước là:

6, 72: 1,2 – 5,6 (m).

Nửa chu vi đáy của bể nước là:

5,6: 2 = 2,8 (m).

Chiều dài của bể nước là:

(2,8+ 0,6): 2= 1,7 (m).

Chiều rộng của bể nước là:

1,7-0,6 = 1,1 (m).

Thể tích của bể nước là:

1,7 x 1,1 x 1,2 = 2,244 (m^{3} ).

75% thể tích của bể nước là:

2,244 x 75: 100= 1,683 (m^{3} ).

561 l = 561 dm3 = 0,561 m^{3} .

Thời gian để vòi chảy được lượng nước bằng 75% thể tích của bể nước là: 1,683: 0,561 = 3 (giờ).

Đáp số: 3 giờ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 27/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: