Các dạng Toán ôn thi lớp 6 – Dạng 2: So sánh các phân số

Dạng 2 So sánh các phân số Ví dụ 5: Không quy đồng mẫu số, hãy xác định các phân số sau: Giải: Ví dụ 6: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: Giải: Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: Ví dụ 7: Giải: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Dạng 2 So sánh các phân số

Ví dụ 5: Không quy đồng mẫu số, hãy xác định các phân số sau:

Dạng 2 So sánh các phân số

Giải:

Dạng 2 So sánh các phân số

Ví dụ 6: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

Dạng 2 So sánh các phân số

Giải:

Dạng 2 So sánh các phân số

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

Dạng 2 So sánh các phân số

Dạng 2 So sánh các phân số

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

Ví dụ 7:

Dạng 2 So sánh các phân số

Giải:

Dạng 2 So sánh các phân số

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 17/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: