Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm (Phần 2) – Ôn thi vào lớp 6

| Tin mới | Tag:

Bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

(Phần 2)

Bài 53:

Ba xe ô tô chở 147 học sinh đi tham quan. frac{2}{3} số học sinh ở xe thứ nhất frac{3}{4} bằng số học sinh ờ xe thứ hai và bằng frac{4}{5} số học sinh ở xe thứ ba. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 54:

Một ô tô dự định đi từ A đến B trong 5 giờ. Hỏi nếu ô tô tăng vận tốc thêm frac{1}{5} vận tốc dự định thì với vận tốc mới ô tô đó đi quãng đường dự định trong 3 giờ hết bao nhiêu thời gian?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 55:

Hai vòi chảy vào một cái bể. Vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ. Vòi thứ hai chảy đầy bể trong 7 giờ. Đầu tiên, người ta mở vòi thứ nhất một thời gian rồi khoá lại và mở vòi thứ hai cho tới khi bể đầy. Tổng thời gian cả hai vòi chảy là 5 giờ 48 phút. Hỏi mỗi vòi đã chảy trong bao nhiêu thời gian?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 56:

Hai người thợ làm chung nhau một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì phải 16 giờ mói xong công việc đó. Nếu người thứ hai làm một mình thì phải 24 giờ mới xong. Đầu tiên, người thứ nhất làm một thời gian rồi giao cho người thứ hai làm nốt chỗ còn lại. Tổng số thời gian hai người làm là 19 giờ.

a) Hỏi thời gian mỗi người làm đã xong công việc ?

b) Tổng số tiền công được nhận là 32000 đồng. Hỏi mỗi người được nhận bao nhiêu tiền công?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 57:

Đầu năm học, nhà trường tổ chức học sinh chuyển bàn ghế từ kho xuống các phòng học. Nếu cứ frac{1}{8} số học sinh đi lao động buổi đó chuyển bàn ghế thì thiếu 5 em. Nếu cứ frac{1}{5} số học sinh đi lao động buổi đó chuyển bàn ghế thì thừa 4 em. Hỏi:

a) Số học sinh lao động buổi đó?

b) Số học sinh cần cử đi chuyển bàn ghế ?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 58:

Tổng số dân ở các phường A, B, C có 36000 người. Tính số dân mỗi phường, biết frac{2}{3} số dân phường A bằng 50% số dân phường B và bằng 0,4 sô dân phường

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 59:

Một cửa hàng giảm giá một loại sản phẩm 20% còn một cửa hàng khác giảm giá sản phẩm này hai lần, mỗi lần giảm 10%. Hỏi cửa hàng nào bán rẻ hơn?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 60:

Một người định bán một máy bơm với giá 850000 đồng. Nhưng vì không bán được máy bơm với giá đó nên người đó đã giảm giá liên tiếp hai lần, mỗi lần 10% so với giá định bán của lần trước. Hỏi sau hai lần giảm giá thì người đó đã bán máy bơm đó với giá bao nhiêu tiền?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 61:

Nếu giảm chiều dài của một hình chữ nhật đi 20% mà diện tích hình chữ nhật không đổi thì chiều rộng phải tăng thêm bao nhiêu phần trãm?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 62:

Giá hoa ngày Tết tăng 20% so với tháng 11. Giá hoa tháng Giêng giảm 20% so với ngày Tết. Hỏi giá hoa tháng Giêng tăng hay giảm mấy phần trăm so với tháng 11 ?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 63:

Một người gửi tiền tiết kiệm trong 2 tháng, lãi suất 0,6% một tháng với số tiền là 12000000 đồng. Hỏi sau 2 tháng người đó được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền ? biết rằng lãi suất của tháng trước được nhập vào tháng sau?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 64:

Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 65:

Một người đổ thêm 50g muối vào một bình chứa 350g nước muối loại 10% muối. Hỏi người đó nhận được một bình nước chứa bao nhiêu phần trăm muối?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 66:

a) Một người bán hàng được lãi bằng 20% số tiền bán hàng. Hỏi người ấy lãi bao nhiêu phân trăm so với giá vốn?

b) Một người bán rau được lãi 25% giá mua. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm giá bán?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 67:

Tìm hai số biết hiệu hai số là frac{}{} và 25% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 68:

Chiều dài đáy của hình bình hành giảm đi 1,8 cm và chiều cao tăng lên 20% thì diện

tích hình đó tăng lên 8%. Tính chiều dài đáy mới.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 69:

Lượng nước trong hạt tươi là 16%. Lấy 200kg hạt tươi đem phơi khô thì khối lượng hạt giảm đi 20kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt đã phơi khô.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 70:

Mức lương của công nhân tăng 20%, giá hàng giảm 20%. Hỏi với mức lương này thì lượng hàng mới sẽ mua được nhiều hơn lượng hàng cũ bao nhiêu phần trăm?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 71:

Nhân ngày 1 tháng 6, một cửa hàng sách hạ giá 10% so với giá ngày thường. Tuy vậy, cửa hàng vẫn còn lãi 8% (so với giá vốn). Hỏi ngày thường cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm giá vốn?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 72:

Tính diện tích một thửa ruộng hình chữ nhật, biết rằng nếu chiều dài tăng 20%, chiều rộng giảm đi 25% thì diện tích sẽ giảm đi 360 m^{2} .

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận