Các bài toán đố về tìm tích hai số, phân chia hỗn hợp, Toán lớp 3 – Phần 2

| Tin mới | Tag:

Các bài toán đố về tím tích hai số

Bài 21: Có ba bao gạo nặng tổng cộng 234kg. Nếu thêm vào bao thứ nhất 22kg và thêm vào bao thứ hai 14kg thì ba bao nặng bằng nhau. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kilogam gạo?

>> Xem thêm đáp án bài 21 tại đây.

Bài 22: Có hai xe chở đường đi giao cho 4 cửa hàng, xe thứ nhất chở 431kg đường, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 62kg đường, bốn cửa hàng nhận số đường bằng nhau. Hỏi mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu kilogam đường?

>> Xem thêm đáp án bài 22 tại đây.

Bài 23: Một người đi xe máy, quãng đường đi mỗi giờ bằng nhau. Ngày thứ nhất người đó đi được 126km trong 3 giờ, ngày thứ hai đi 4 giờ. Hỏi hai ngày người đó đi được bao nhiêu kilomét?

>> Xem thêm đáp án bài 23 tại đây.

Bài 24: Có một đơn vị bộ đội, nếu xếp mỗi hàng 24 người thì xếp được 9 hàng. Hỏi muốn xếp thành 6 hàng bằng nhau thì mỗi hàng có bao nhiêu người?

>> Xem thêm đáp án bài 24 tại đây.

Bài 25: Có 8 thùng nước mắm, mỗi thùng 45 lít. Người ta lấy số nước mắm đó đổ đều sang 5 thùng khác. Hỏi mỗi thùng lúc sau có bao nhiêu lít nước mắm?

>> Xem thêm đáp án bài 25 tại đây.

Bài 26: Hai tổ công nhân tham gia sản xuất, tổ một có 17 người, tổ hai có 12 người, tổ một làm ít hơn tổ hai 145 sản phẩm. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm. (Biết mỗi công nhân làm ra số sản phẩm bằng nhau).

>> Xem thêm đáp án bài 26 tại đây.

Bài 27: Người ta chất 960kg xà phòng vào thùng, mỗi thùng chứa 8kg và đưa đều lên 5 xe chở đi. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu thùng xà phòng?

>> Xem thêm đáp án bài 27 tại đây.

Bài 28: Miếng đất thứ nhất có 6 hàng dừa, mỗi hàng dừa có 32 cây, miếng đất thứ hai có 4 hàng dừa, mỗi hàng dừa có 49 cây. Hỏi miếng đất thứ hai nhiều hơn miếng đất thứ nhất bao nhiêu cây dừa?

>> Xem thêm đáp án bài 28 tại đây.

Bài 29: Dũng có 72 viên bi đựng đều trong 8 túi, An có 7 túi bi, mỗi túi bi của An ít hơn mỗi túi bi của Dũng 3 bi. Hỏi An có ít hơn Dũng bao nhiêu viên bi ?

>> Xem thêm đáp án bài 29 tại đây.

Bài 30: Một nhà máy dự định chia số công nhân của mình thành 8 tổ, nhưng sau đó có 18 công nhân chuyển sang nhà máy khác nên số công nhân còn lại chỉ đúng 6 tổ. Hỏi nhà máy còn lại bao nhiêu công nhân?

>> Xem thêm đáp án bài 30 tại đây.

Bài 31: Đầu năm học khối ba có 180 học sinh, nhà trường dự định chia đều thành 5 lớp nhưng sau đó lại chia đều thành 6 lớp. Hỏi mỗi lớp ít hơn dự định bao nhiêu học sinh?

>> Xem thêm đáp án bài 31 tại đây.

Bài 32: Chị Hoa muốn đựng 47 lít dầu trong các thùng loại 5 lít. Hỏi chị Hoa cần tất cả bao nhiêu cái thùng?

>> Xem thêm đáp án bài 32 tại đây.

Bài 33: Một đoàn khách du lịch có 25 người đi taxi, mỗi xe taxi chỉ chở được 4 người. Hỏi đoàn du khách phải thuê bao nhiêu chiếc taxi?

>> Xem thêm đáp án bài 33 tại đây.

Bài 34: Có 4 con chim, nhốt vào ba cái lồng. Có thể nói chắc chắn rằng có lồng chứa ít nhất hai con chim không?

>> Xem thêm đáp án bài 34 tại đây.

Bài 35: An xếp vào mỗi hộp 12 que tính thì được 6 hộp và thừa 6 que tính. Hỏi An có tất cả bao nhiêu que tính?

>> Xem thêm đáp án bài 35 tại đây.

Bài 36: Tại một bệnh viện, trong một tuần lễ có 15 em bé ra đời. Có thể nói chắc chắn rằng phải có ít nhất 3 em bé có cùng ngày sinh hay không?

>> Xem thêm đáp án bài 36 tại đây.

Bài 37: Dũng có một số bi, nếu Dũng chia thành mỗi phần 8 bi thì thừa 6 bi. Hỏi Dũng chia số bi của mình thành mỗi phần 4 bi thì còn thừa mấy bi?

>> Xem thêm đáp án bài 37 tại đây.

Bài 38: Có một số lít dầu, nếu chia mỗi thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít. Hỏi với số dầu ấy chia ra mỗi thùng 7 lít thì được mấy thùng?

>> Xem thêm đáp án bài 38 tại đây.

Bài 39: Lan có một số kẹo ít hơn 20 viên, Lan đem chia ra thành từng phần nhỏ. Nếu Lan chia mỗi phần 2 viên thì thừa 1 viên, chia mỗi phần 3 viên thì thừa 2 viên, chia mỗi phần 4 viên thì thừa 3 viên. Hỏi Lan có bao nhiêu viên kẹo.

>> Xem thêm đáp án bài 39 tại đây.

Bài 40: Hùng đố Dũng: “Bạn hãy tìm hai số có hiệu bằng 26 và nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương bằng 3 số dư là 8”. Dũng lúng túng chưa trả lời được. Em hãy trả lời giúp Dũng.

>> Xem thêm đáp án bài 40 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận