Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé, Phần 1, Toán lớp 3

Các bài toán đố về gấp, giảm, so sánh Bài 1: Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 45kg gạo, bao thứ hai gấp đôi bao thứ nhất. Hỏi hai bao có bao nhiêu kilogam gạo? >> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây. Bài 2: Thùng kẹo thứ nhất có 126 viên kẹo, thùng kẹo thứ hai kém thùng kẹo thứ nhất 3 lần. Hỏi hai thùng có bao nhiêu viên kẹo? >> Xem thêm đáp án bài 2 tại đây. Bài 3: Dũng có 72 viên bi, Dũng...

Có thể bạn quan tâm:

Các bài toán đố về gấp, giảm, so sánh

Bài 1: Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 45kg gạo, bao thứ hai gấp đôi bao thứ nhất. Hỏi hai bao có bao nhiêu kilogam gạo?

>> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây.

Bài 2: Thùng kẹo thứ nhất có 126 viên kẹo, thùng kẹo thứ hai kém thùng kẹo thứ nhất 3 lần. Hỏi hai thùng có bao nhiêu viên kẹo?

>> Xem thêm đáp án bài 2 tại đây.

Bài 3: Dũng có 72 viên bi, Dũng có số bi gấp ba lần số bi của Bình. Hỏi Bình kém Dũng bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 3 tại đây.

Bài 4: Hồng có 12 viên phấn, Hồng có số viên phấn kém Lan 5 lần. Hỏi Lan có nhiều hơn Hồng bao nhiêu viên phấn?

>> Xem thêm đáp án bài 4 tại đây.

Bài 5: Có ba sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 16cm, sợi dây thứ hai dài gấp 3 lần sợi dây thứ nhất, sợi dây thứ ba ngắn hơn sợi dây thứ hai 2 lần. Hỏi sợi dây thứ ba dài hơn sợi dây thứ nhất bao nhiêu xăngtimet?

>> Xem thêm đáp án bài 5 tại đây.

Bài 6: Có hai tổ công nhân, tổ một có 12 công nhân, tổ hai nếu có thêm 4 người thì sẽ gấp đôi tổ một. Hỏi tổ hai có bao nhiêu công nhân?

>> Xem thêm đáp án bài 6 tại đây.

Bài 7: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất nếu thêm 3 lít dầu sẽ kém thùng thứ hai ba lần, biết thùng thứ hai có 36 lít dầu. Hỏi thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu?

>> Xem thêm đáp án bài 7 tại đây.

Bài 8: Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 32kg gạo, nếu bớt ở bao thứ nhất 5kg gạo thì bao thứ hai sẽ gấp đôi bao thứ nhất. Hỏi bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất bao nhiêu kilogam gạo?

>> Xem thêm đáp án bài 8 tại đây.

Bài 9: Túi thứ nhất có 18 viên bi, túi thứ hai gấp hai lần túi thứ nhất. Hỏi phải chuyển bao nhiêu viên bi từ túi thứ nhất sang túi thứ hai để số bi ở hai túi bằng nhau?

>> Xem thêm đáp án bài 9 tại đây.

Bài 10: Bình có 27 quyển sách, Bình có số sách gấp 3 lần số sách của Minh. Hỏi Bình phải chuyển cho Minh bao nhiêu quyển sách để số sách của Bình gấp đôi số sách của Minh?

>> Xem thêm đáp án bài 10 tại đây.

Bài 11: Huệ có nhiều hơn Trang 18 que tính, Huệ có số que tính gấp 3 lần số que tính của Trang. Hỏi Trang có bao nhiêu que tính?

>> Xem thêm đáp án bài 11 tại đây.

Bài 12: Hai thùng dầu có tổng cộng 64 lít, thùng thứ nhất gấp 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

>> Xem thêm đáp án bài 12 tại đây.

Bài 13: Bình có 18 viên bi, số bi của Bình gấp đôi số bi của Dũng, số bi của Dũng kém số bi của An 3 lần. Hỏi ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 13 tại đây.

Bài 14: Ở một trại chăn nuôi có số gà gấp 4 lần số heo, An đến thăm trại chăn nuôi và đếm có 384 chân gà. Hỏi có bao nhiêu chân heo?

>> Xem thêm đáp án bài 14 tại đây.

Bài 15: Một nông trại có nuôi trâu và bò, trong đó có 96 con bò và số trâu nếu thêm 5 con thì sẽ kém số bò 3 lần. Hỏi số bò hơn số trâu bao nhiêu con?

>> Xem thêm đáp án bài 15 tại đây.

Bài 16: An và Bình có tổng cộng 50 viên bi. Nếu An bớt ra 2 viên bi thì số bi còn lại của An sẽ gấp 3 lần số bi của Bình. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 16 tại đây.

Bài 17: Hai thùng dầu có 58 lít, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít dầu thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

>> Xem thêm đáp án bài 17 tại đây.

Bài 18: Gà và thỏ có tổng cộng 384 chân, biết số chân thỏ kém số chân gà 2 lần. Hỏi có bao nhiêu con thỏ? Bao nhiêu con gà?

>> Xem thêm đáp án bài 18 tại đây.

Bài 19: Có hai bao gạo, bao thứ nhất nhiều hơn bao thứ hai 28kg. Nếu thêm vào bao thứ nhất 8kg thì bao thứ nhất có số kilogam gạo sẽ gấp ba bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilogam gạo?

>> Xem thêm đáp án bài 19 tại đây.

Bài 20: Có hai tổ công nhân, tổ thứ nhất sản xuất nhiều hơn tổ thứ hai 68 sản phẩm. Nếu tổ thứ hai sản xuất thêm 12 sản phẩm thì tổ thứ nhất sản xuất gấp đôi tổ thứ hai. Hỏi mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

>> Xem thêm đáp án bài 20 tại đây.

Bài 21: Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần thùng thứ hai và nếu thêm vào thùng thứ hai 13 viên kẹo thì thùng thứ hai còn kém thùng thứ nhất 21 viên kẹo. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu viên kẹo?

>> Xem thêm đáp án bài 21 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: