Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit – Kiến thức cần nhớ – Bài tập giải tích 12

KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Bất phương trình mũ cơ bản Bất phương trình mũ cơ bản có dạng > b ( hoặc ≥ b , < b với a > 0 ) với a> 0, a ≠ 1. Ta xét bất phương trình dạng > b: + Nếu b < 0, tập nghiệm của bất phương trình là R vì > 0 ≥ B, ∀x ∈ R. + Nếu b > 0 thì bất phương trình tương đương với > b. Với a< 0 , nghiệm của bất phương trình là: Với 0 <a< 1 ,...

Có thể bạn quan tâm:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Bất phương trình mũ cơ bản

Bất phương trình mũ cơ bản có dạng a^{x} > b ( hoặc a^{x} ≥ b , a^{x} < b với a > 0 ) với a> 0, a ≠ 1.

Ta xét bất phương trình dạng a^{x} > b:

+ Nếu b < 0, tập nghiệm của bất phương trình là R vì a^{x} > 0 ≥ B, ∀x ∈ R.

+ Nếu b > 0 thì bất phương trình tương đương với a^{x} > b.

Với a< 0 , nghiệm của bất phương trình là:

Với 0 <a< 1 , nghiệm của bất phương trình là:

Xem thêm: Hướng dẫn giải bài tập bất phương trình mũ tại đây.

2. Bất phương trình lôgarit cơ bản

Bất phương trình mũ lôgarit cơ bản có dạng:

với a > 0, a 1

Ta xét bất phương trình dạng:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: