Bảng đơn vị đo thời gian – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bảng đơn vị đo thời gian sách toán lớp 5 1. Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào. >> Xem đáp án tại đây. 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 6 năm = …tháng 4 năm 2 tháng = …tháng 3 năm rưỡi = ….tháng 3 ngày =...

Có thể bạn quan tâm:

Bảng đơn vị đo thời gian sách toán lớp 5

1. Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào.

Bảng đơn vị đo thời gian sách toán lớp 5

>> Xem đáp án tại đây.

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 năm = …tháng

4 năm 2 tháng = …tháng

3 năm rưỡi = ….tháng

3 ngày = ….giờ

0,5 ngày = …giờ

3 ngày rưỡi = …giờ

b) 3 giờ = …phút

1,5 giờ = …phút

3/4 giờ = …phút

6 phút = … giây

1/2 phút = …giây

1 giờ = …giây

>> Xem đáp án tại đây.

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = …giờ

270 phút = …giờ

b) 30 giây = …phút

135 giây = …phút

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Cộng số đo thời gian tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: