Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên

Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: bản kiểm điểm • bản kiểm điểm đảng viên Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên nhằm đề ra đường lối chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục mọi nhược điểm để từ đó định hướng, hoạch định nhiệm vụ phương hướng trong năm mới. Bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm...

Có thể bạn quan tâm:

Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: bản kiểm điểm • bản kiểm điểm đảng viên

Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên nhằm đề ra đường lối chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục mọi nhược điểm để từ đó định hướng, hoạch định nhiệm vụ phương hướng trong năm mới. Bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm tập thể này cũng là văn bản bắt buộc hoàn thành theo chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước. Vì vậy cá nhân hay đoàn thể đang có nhu cầu hoàn tất mọi công việc trình lên cấp trên trong báo cáo cuối năm nay thì nên tải về tham khảo.

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Xem thêm : viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 tại đây.

. . .

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: 03-HD/ĐUK Hà Nội, ngày…tháng…năm…

HƯỚNG DẪN

kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

– Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm; Công văn số 1424-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW;

– Căn cứ đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất.

II. NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng và nơi kiểm điểm

1.1. Đối tượng

a) Tập thể các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cụ thể gồm:

b) Cá nhân: Tất cả đảng viên, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

1.2. Nơi kiểm điểm

– Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt;

– Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất (có tổ chức kiểm điểm) mà mình tham gia, cụ thể như sau:

2. Nội dung kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

2.2. Đối với cá nhân

a) Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

b) Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu tại khoản a, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

3. Các bước tiến hành

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm

3.2. Tổ chức kiểm điểm

 

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên mới nhất

Đó là yêu cầu trong Hướng dẫn 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Yêu cầu việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Các Đảng viên sau khi tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sẽ phải viết báo cáo thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả.

Download mẫu bản hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng đảng viên file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng đảng viên file.DOC Tại Đây

Đây là form mẫu hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng đảng viên theo hướng dẫn 03-HD/ĐUK theo chuẩn chi tiết mới nhất, các bạn nên tải về nghiên cứu trước để hoàn tất mọi danh mục còn trống trước khi trình lên lãnh đạo cao hơn. Nội dung bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm tập thể và đánh giá phân loại này cũng nằm trong kế hoạch mới của Đảng, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương đề ra trước đó. xoso86.net chúc bạn tải về thành công!

 • Soi cầu XSMB 18/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc Bạch Thủ Lô Thứ 5

  Soi cầu XSMB 18/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

 • Dự đoán XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

  Dự đoán XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

 • Dự đoán XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

  Dự đoán XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

 • Soi cầu XSTN XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSTN kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSTN XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSTN kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSAG XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSAG kết quả xổ số An Giang ngày 18-1-2018

  Soi cầu XSAG XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSAG kết quả xổ số An Giang ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSBTH XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSBTH kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSBTH XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSBTH kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSBDI XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSBDI kết quả xổ số Bình Định ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSBDI XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSBDI kết quả xổ số Bình Định ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSQT XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSQT kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSQT XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSQT kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSQB XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSQB kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSQB XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSQB kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18-1-2018

 

Xo so»Kiến Thức» Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên

 

Kết quả XSMB

 • xsmb Thu 2
 • xsmb Thu 3
 • xsmb Thu 4
 • xsmb Thu 5
 • xsmb Thu 6
 • xsmb Thu 7
 • xsmb Chu Nhat

Kết quả XSMN

 • xsmn Thu 2
 • xsmn Thu 3
 • xsmn Thu 4
 • xsmn Thu 5
 • xsmn Thu 6
 • xsmn Thu 7
 • xsmn Chu Nhat

Kết quả XSMT

 • xsmt Thu 2
 • xsmt Thu 3
 • xsmt Thu 4
 • xsmt Thu 5
 • xsmt Thu 6
 • xsmt Thu 7
 • xsmt Chu Nhat
Bài viết liên quan

 • Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm của Tổng phụ trách mẫu mới chuẩn nhất

 • Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ cuối năm

  Bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ mẫu mới nhất

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên cuối năm chuẩn mới nhất

  Bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018


 • Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 đầu năm 2018 mới nhất

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 hay nhất đầu năm 2018

 • 5 mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2017 đầu năm 2018

  101 mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất cuối năm 2017 đầu năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mới 2018

  Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 đầu năm 2018 mới nhất

  Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018


 • Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm dành cho giáo viên công chức & HSSV

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay theo chuẩn mới nhất

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất

Bài viết cùng chủ đề
 • Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên mới nhất

  Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên


 • Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay theo chuẩn mới nhất

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất


 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất


 • Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định mới 2018


 • Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018


 • Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2018

 • Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức

  Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức 2018


 • Mẫu hướng dẫn đánh giá phân loại đảng viên cuối năm 2017 đầu năm 2018


 • Bản kiểm điểm đảng viên dự bị & chính thức cuối năm 2017 đầu năm 2018

Có thể bạn quan tâm
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: