Bài tập về phản ứng hóa học – Sách Bài Tập môn Hóa học 8

Bài tập phản ứng hóa học bài tập Hóa 8 BÀI 13 : PHẢN ỨNG HÓA HỌC : 13.1 Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp : ” ………. là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là ………… còn ………….. mới sinh ra là ………. Trong quá trình phản ứng …………… giảm dần, ………….. tăng...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập phản ứng hóa học bài tập Hóa 8

BÀI 13 : PHẢN ỨNG HÓA HỌC :

13.1 Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp :

” ………. là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là ………… còn ………….. mới sinh ra là ………. Trong quá trình phản ứng …………… giảm dần, ………….. tăng dần”

>>Xem đáp án tại đây.

13.2 Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H_2 và khí clo {Cl}_2 tạo ra axit clohiđric HCl.

Hãy cho biết :

a)Tên các chất phản ứng và sản phẩm.

b)Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào. Phân tử nào biến đổi, phân tử nào mới được tạo ra.

c)Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố có thay đổi không.

>>Xem đáp án tại đây.

13.3 Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric

HCI tạo ra chất kẽm clorua {ZnCl}_2 và khí hiđro {H}_2 như sau :

Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống trong hai- câu sau đây mô tả phản ứng này :

“Mỗi phản ứng xảy ra với một ………… và hai ……….. Sau phản ứng tạo ra một ………… và một ………… “

>>Xem đáp án tại đây.

13.4 a) Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy.

b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbon đioxit. Viết phương trình chữ của phản ứng.

>>Xem đáp án tại đây.

13.5 Nếu vô ý để giấm (bài tập 12.2 đã cho biết giấm là dung dịch chất nào) đổ lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất canxi cacbonat) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.

a)Dấu hiệu nào cho thấy đẩ có phản ứng hoá học xảy ra ?

b)Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit.

>>Xem đáp án tại đây.

13.6 Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat).

a)Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra ?

b)Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit (chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn còn có nước (chất này bay hơi).

>>Xem đáp án tại đây.

13.7 Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ (xem lại câu c, bài tập 12.2).

Hãy giải thích vì sao ta có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt.

>>Xem đáp án tại đây.

13.8 Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột với nước chuyển thành mantozơ (đường mạch nha) và một ít men mantaza làm chất xúc tác cho phản ứng của mantozơ với nước chuyển thành glucozơ.

Khi ta nhai cơm (trong cơm có tinh bột) có thể xảy ra hai phản ứng hoá học trên.

Hãy ghi lại phương trình chữ của hai phản ứng và giải thích vì sao khi nhai kĩ cơm ta thấy có vị hơi ngọt.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: