Bài tập về Pha chế dung dịch – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

Bài tập về Pha chế dung dịch – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8 BÀI 43 : PHA CHẾ DUNG DỊCH 43.1 Từ dung dich 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dich 0,4M ? 43.2 Từ dung dich NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M. Loading... 43.3 Hãy trình bày cách pha chế 150 ml dung dich 0,25M bằng cách pha loãng dung dich 5M có sẵn. 43.4 Từ glucoza ( ) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập về Pha chế dung dịch – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

BÀI 43 : PHA CHẾ DUNG DỊCH

43.1 Từ dung dich {MgSO_4} 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dich {MgSO_4} 0,4M ?

43.2 Từ dung dich NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

Loading…

43.3 Hãy trình bày cách pha chế 150 ml dung dich {HNO_3} 0,25M bằng cách pha loãng dung dich {HNO_3} 5M có sẵn.

43.4 Từ glucoza ({C_6H _{12} O_6} ) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dich glucoza 2%,

43.5 Hãy trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau :

a) 250 ml dung dich có nồng độ 0,1M của những chất sau :

-NaCl;

{KNO_3} ;

{CuSO_4} .

b) 200 g dung dich có nồng do 10% của mỗi chất nói trên.

43.6 Có những dung dịch ban đầu như sau :

a) NaCl 2M ;

b){MgSO_4} 0,5M.

c){KNO_3} 4M;

Làm thế nào để có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau :

– 500 ml dung dich NaCl 0,5M ;

– 2 lit dung dich {MgSO_4} 0,2M ;

– 50 ml dung dich {KNO_3} 0,2M.

43.7 Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau :

a) 2,5 kg dung dich NaCl 0,9% ;

b) 50 g dung dich {MgCl_2} 4% ;

c) 250 g dung dich {MgSO_4} 0,1%

43.8*. Có 2 lọ đựng dung dịch {H_2SO_4} . Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai có nồng độ 3M. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch {H_2SO_4} có nồng độ 1,5M từ 2 dung dịch axit đã cho.

43.9*. Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1, 05 g/ml và bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 12 g/ml để pha chế được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 10g/ml?

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: