Bài tập về Pha chế dung dịch – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

| Tin mới | Tag:

Bài tập về Pha chế dung dịch – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

BÀI 43 : PHA CHẾ DUNG DỊCH

43.1 Từ dung dich {MgSO_4} 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dich {MgSO_4} 0,4M ?

43.2 Từ dung dich NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

Loading…

43.3 Hãy trình bày cách pha chế 150 ml dung dich {HNO_3} 0,25M bằng cách pha loãng dung dich {HNO_3} 5M có sẵn.

43.4 Từ glucoza ({C_6H _{12} O_6} ) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dich glucoza 2%,

43.5 Hãy trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau :

a) 250 ml dung dich có nồng độ 0,1M của những chất sau :

-NaCl;

{KNO_3} ;

{CuSO_4} .

b) 200 g dung dich có nồng do 10% của mỗi chất nói trên.

43.6 Có những dung dịch ban đầu như sau :

a) NaCl 2M ;

b){MgSO_4} 0,5M.

c){KNO_3} 4M;

Làm thế nào để có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau :

– 500 ml dung dich NaCl 0,5M ;

– 2 lit dung dich {MgSO_4} 0,2M ;

– 50 ml dung dich {KNO_3} 0,2M.

43.7 Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau :

a) 2,5 kg dung dich NaCl 0,9% ;

b) 50 g dung dich {MgCl_2} 4% ;

c) 250 g dung dich {MgSO_4} 0,1%

43.8*. Có 2 lọ đựng dung dịch {H_2SO_4} . Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai có nồng độ 3M. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch {H_2SO_4} có nồng độ 1,5M từ 2 dung dịch axit đã cho.

43.9*. Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1, 05 g/ml và bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 12 g/ml để pha chế được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 10g/ml?

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận