Bài tập ứng dụng hình học của tích phân – Sách bài tập giải tích 12

Bài tập ứng dụng hình học của tích phân Bài 3.31 trang 178 sách bài tập giải tích 12 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: >>Xem đáp án tại đây. Bài 3.32 trang 178 sách bài tập giải tích 12 Tính thể tích vật thể: a) Có đáy là một tam giác cho bởi: y = x , y = 0 , và x = 1. Mỗi thiết diện vuông góc với trục Ox là một hình vuông. b) Có đáy là một hình tròn giới hạn...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập ứng dụng hình học của tích phân

Bài 3.31 trang 178 sách bài tập giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.32 trang 178 sách bài tập giải tích 12

Tính thể tích vật thể:

a) Có đáy là một tam giác cho bởi: y = x , y = 0 , và x = 1. Mỗi thiết diện vuông góc với trục Ox là một hình vuông.

b) Có đáy là một hình tròn giới hạn bởi

Mỗi thiết diện vuông góc với trục Ox là một hình vuông.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.33 trang 178 sách bài tập giải tích 12

Tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng xác định bởi:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.34 trang 178 sách bài tập giải tích 12

Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y=1/x, y = 0, x = 1 và x = a (a > 1). Gọi thể tích đó là V(a).

Xác định thể tích của vật thể khi a+

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.35 trang 178 sách bài tập giải tích 12

Một hình phẳng được giới hạn bởi

Ta chia đoạn [0; 1] thành n phần bằng nhau tạo thành một hình bậc thang (bởi n hình chữ nhật con như Hình bên).

a) Tính diện tích Sn của hình bậc thang (tổng diện tích của n hình chữ nhật con).

hình phẳng này bằng công thức tích phân.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3.36 trang 179 sách bài tập giải tích 12

Trong các cặp hình phẳng giới hạn bởi các đường sau, cặp nào có diện tích bằng nhau?

>>Xem đáp án tại đây.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: