Bài tập trắc nghiệm ôn chương 3: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng – Bài tập giải tích 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Bài 1 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12 >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12 Tính kết quả sai là: >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12 Tính tích phân: A. -2/3 B. 2/3 C. 3/2 D.0 >>Xem đáp án tại đây. Bài 4 trang 128 sách giáo khoa giải tích 1 Cho hai tích phân hãy chỉ ra khẳng định đúng: >>Xem đáp án...

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Bài 1 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Tính

kết quả sai là:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Tính tích phân:

A. -2/3 B. 2/3 C. 3/2 D.0

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 128 sách giáo khoa giải tích 1

Cho hai tích phân

hãy chỉ ra khẳng định đúng:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

A. 0 B. -4 C. 1/6 D. 2

b) y=x+sinx y=x (0 ≤ x ≤ 2π)

A. -4 B. 4 C. 0 D. 1

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y=sqrt{x} y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tại thành bằng:

A. 0 B. π

C. π D. π/6

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: