Bài tập tiếng việt nâng cao Tuần 1: Chính tả – Tiếng việt nâng cao lớp 2

PHÂN BIỆT c/k 1. Điền vào chỗ trống c hoặc k cho thích hợp : cái …éo …ủ gừng chữ ….í cái …ân con …iến bánh …uốn 2. Giải câu đố sau : Mình dài bốn cạnh thẳng băng Chỉ thích đường thẳng, đường cong xin chào. (Là cái gì ?) 3. Điền vào chỗ trống c hoặc k: Bạn ….im …ể lại chuyện …ác bạn đi …âu …á. BẢNG CHỮ CÁI 4. Dòng nào ghi đúng trật tự bảng chữ cái ? Ghi lại tên...

Có thể bạn quan tâm:

PHÂN BIỆT c/k

1. Điền vào chỗ trống c hoặc k cho thích hợp :

cái …éo …ủ gừng chữ ….í cái …ân con …iến bánh …uốn

2. Giải câu đố sau :

Mình dài bốn cạnh thẳng băng

Chỉ thích đường thẳng, đường cong xin chào.

(Là cái gì ?)

3. Điền vào chỗ trống c hoặc k:

Bạn ….im …ể lại chuyện …ác bạn đi …âu …á.

BẢNG CHỮ CÁI

4. Dòng nào ghi đúng trật tự bảng chữ cái ? Ghi lại tên các chữ cái của dòng đó.

ả, ă, â, b, c

b) ă, â, a, b, c

c) a, â, ă, b, c

d) â, ă, a, c, b

5. Bạn Dũng xếp tên các ‘ban trong bàn theo trật tự bảng chữ cái bị sai: Bình, Cúc, An, Dũng. Em hãy giúp bạn xếp lại cho đúng

PHÂN BIÊT l/n

6. Điền vào chỗ trống l hoặc n :

a.Giọt sương …ong …anh.

b. Gấu đi …ặc …è

c. Ăn uống …o …ê.

d. Mặt đất …ứt …ẻ

7.Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ :

a. yên, … nhẹ,… lẽ,… nhọc, im ..bệnh …. (lặng, nặng)

b. … xóm,… tiên, … quê,… Bân. (làng, nàng)

PHÂN BIỆT an/ang

8. Điền vào chỗ trống an hoặc ang : ‘ .

a. Dây khoai 1… 1… khắp vườn.

b. Cửa h..`… nhà em b..´.. hoa qụả.

c. T..´…b..`… xoè rộng một góc sân.

d. Dân l..`:.. d…. h..`… ngang đắp đập.

e. Trên đài quan sát, anh chiến sĩ nhìn s… trận địa quân thù, thấy xe pháo ngổn ng… .

9. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

Ở thành phố quê hương tôi, nhà cửa … (sang, san) sát, phố xá dọc … {ngang, ngan), thẳng … {hàng, hàn) ngay lối.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 17/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: