Bài tập phương pháp quy nạp toán học – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Bài tập phương pháp quy nạp toán học BÀI TẬP 3.1 Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* ) >>Xem đáp án tại đây. 3.2 Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* ) >>Xem đáp án tại đây. 3.3 Chứng minh rằng với mọi n ∈ N* ta có a)− 3 chia hết cho 6. b) + chia hết cho 133. >>Xem đáp án tại đây. 3.4 Chứng minh các bất đẳng thức sau (n ∈ N*) >>Xem đáp án tại đây. 3.5 Với...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập phương pháp quy nạp toán học

BÀI TẬP

3.1 Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* )

Bài tập phương pháp quy nạp toán học.

>>Xem đáp án tại đây.

3.2 Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* )

Bài tập phương pháp quy nạp toán học.

>>Xem đáp án tại đây.

3.3 Chứng minh rằng với mọi n ∈ N* ta có

a){2n}^3 3 n^2 chia hết cho 6.

b) {11}^{n + 1} + {12}_{2n - 1} chia hết cho 133.

>>Xem đáp án tại đây.

3.4 Chứng minh các bất đẳng thức sau (n ∈ N*)

Bài tập phương pháp quy nạp toán học.

>>Xem đáp án tại đây.

3.5 Với giá trị nào của số tự nhiên n ta có

Bài tập phương pháp quy nạp toán học.

>>Xem đáp án tại đây.

3.6 Cho tổng :

Bài tập phương pháp quy nạp toán học.

a) Tính S_1 , S_2 , S_3 , S_4

b) Dự đoán công thức tính S_n và chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

>>Xem đáp án tại đây.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

3.7 Xét mệnh đề chứa biến P(n) : ” 10^{n-1} < n + 2007 với n ∈ N* ”

Bằng phép thử ta có P(1), P(2), P(3), P(4) là đúng. Khẳng định nào sau đây là sai :

A. P(n) đúng với mọi số chẵn n ≤ 4

B. P(n) đúng với mọi số lẻ n ≤ 4

C. P(n) đúng với mọi số n

D. P(n) đúng với mọi số n ≤ 4

>>Xem đáp án tại đây.

Bài tập phương pháp quy nạp toán học.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: