Bài tập ôn chương IV – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

| Tin mới | Tag:

Bài tập ôn chương IV Hình học 9

Ví dụ 40

Cho hình thang vuông ABCD (widehat{A} = widehat{D} = 90^{0} ) có AB = AD = a, CD = 2a. Quay hình thang vuông một vòng quanh cạnh AD, ta được một hình có thể tích V_{1} . Quay hình thang vuông một vòng quanh cạnh CD, ta được một hình có thể tích V_{2} .

Tính tỉ số của V_{1} , và V_{2} .

Giải

Khi quay hình thang vuông ABCD một vòng quanh cạnh AD (h. a), ta được một hình nón cụt có thể tích

Bài tập ôn chương IV Hình học 9

Bài tập ôn chương IV Hình học 9

Khi quay hình thang vuông ABCD một vòng quanh cạnh CD, ta được một hình gồm một hình nón và một hình trụ (h.b) có thể tích

Bài tập ôn chương IV Hình học 9

BÀI TẬP

189. Tính thể tích chiếc phễu có kích thước như trên hình.

Bài tập ôn chương IV Hình học 9

190. Các quả ten-nít thường được bán theo từng hộp hình trụ (hình dưới đây). Các quả ten-nít chiếm mấy phần của thể tích hình tru ?Bài tập ôn chương IV Hình học 9

191. Một đồ chơi gồm một hình nón gắn với một nửa hình cầu (hình dưới đây). Biết thể tích hình nón gấp đôi thể tích nửa hình cầu. Tính tỉ số đường cao và bán kính đáy của hình nón.

Bài tập ôn chương IV Hình học 9

192. Từ một khối gỗ hình nón có bán kính đáy 6 cm, chiều cao 15 cm, người ta tiện thành một hình trụ (hình dưới đây). Tính thể tích lớn nhất của hình trụ được tiện (Cho biết : Nếu ba số dương có tổng không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi ba số đó bằng nhau).

Bài tập ôn chương IV Hình học 9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận