Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 4: Phần Luyện từ và câu – Tiếng Việt 2 nâng cao

Tiếng việt lớp 2 nâng cao Luyện từ và câu Tuần 4: Phần B – Luyện từ và câu TỪ CHỈ SỰ VẬT. MỞ RỘNG VỐN TỪ : NGÀY, THÁNG, NĂM Tìm từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau : Mẹ ốm bé chang đi đâu Viên bỉ cũng nghỉ, quả cầu ngồi chơi Súng nhựa bẻ cất đì rôỉ … Mẹ ốm bé chẳng vòi quà Bé thương mẹ cứ đi ra, đi vào. (Theo Nguyễn Đình Kiên) 2. Trả lời câu hỏi : a) Một tuần có...

Có thể bạn quan tâm:

Tiếng việt lớp 2 nâng cao Luyện từ và câu

Tuần 4: Phần B – Luyện từ và câu

TỪ CHỈ SỰ VẬT. MỞ RỘNG VỐN TỪ : NGÀY, THÁNG, NĂM

Tìm từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

Mẹ ốm bé chang đi đâu

Viên bỉ cũng nghỉ, quả cầu ngồi chơi

Súng nhựa bẻ cất đì rôỉ

Mẹ ốm bé chẳng vòi quà

Bé thương mẹ cứ đi ra, đi vào.

(Theo Nguyễn Đình Kiên)

2. Trả lời câu hỏi :

a) Một tuần có mấy ngày, là những ngày nào ?

b) Một quý có mấy tháng, là những tháng nào ?

c) Một năm có mấy quý, mấy tháng ? Là những quý nào, tháng nào ?

3. Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu, đặt dấu chấm vào cuối câu, rồi viết lại cho đúng chính tả :

Đàn khỉ hăm hở lên đường được một lát, chúng ra khỏi rừng rậm, tiến vào một đồng cỏ rộng chúng dừng lại, mở hộp ra mỗi hộp đựng một con chó săn to.

Hướng dẫn làm bài

1. Em đọc kĩ từng dòng thơ, chú ý tìm các từ chỉ sự vật. Đó là các từ : mẹ, bẻ, viên bi, quả cầu, súng nhựa, mẹ, bẻ, bẻ, quà, bẻ, mẹ.

2. Để trả lời được các câu hỏi, em có thể xem quyển lịch túi hoặc lịch tờ, lịch lốc treo trong nhà. Lưu ý : quý là khoảng thời gian bằng một phần tư thời gian của một năm. Dựa vào gợi ý sau đây, em tự hoàn thiện bài tập này :

a) Một tuần có 7 ngày.

b) Một quý có 3 tháng. Quý 1 gồm các tháng 1, 2, 3 ; quý 2 gồm các tháng 4, 5, 6 ;..

c) Một năm có 4 quý, có 12 tháng.

3. Đoạn văn đã ngắt câu hoàn chỉnh :

Đàn khỉ hăm hở lên đường. Được một lát, chúng ra khỏi rừng rậm, tiến vào một đồng cỏ rộng. Chúng dừng lại mở hộp ra. Mỗi hộp đựng một con chó săn to.

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 5: Phần Tập làm văn tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 08/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: