Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 35: Phần Luyện từ và câu – Tiếng Việt 2 nâng cao

Bài tập luyện từ và câu lớp 2 Tuần 35: Phần B – Luyện từ và câu ÔN TẬP 1. Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho từng câu dưới đây : a) Vì chăm chỉ, chịu khó, Tấm đã hớt được đầy giỏ tép. b) Vì tin lời lão phú ông, anh Khoai đã lên rừng tìm cây tre trăm đốt. c) Thạch Sanh phải đánh nhau với Chằn tinh vì đã mắc mưu của Lý Thông. 2. Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì ? Trong...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập luyện từ và câu lớp 2

Tuần 35: Phần B – Luyện từ và câu

ÔN TẬP

1. Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho từng câu dưới đây :

a) Vì chăm chỉ, chịu khó, Tấm đã hớt được đầy giỏ tép.

b) Vì tin lời lão phú ông, anh Khoai đã lên rừng tìm cây tre trăm đốt.

c) Thạch Sanh phải đánh nhau với Chằn tinh vì đã mắc mưu của Lý Thông.

2. Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì ? Trong từng câu dưới đây :

a) Để làm hài lòng vua cha, những người anh của Lang Liêu đã dâng lên vua cha sơn hào hải vị, nem công chả phượng chẳng thiếu thứ gì.

b) Để thử thách lòng trung thực của những người dự thi, nhà vua đã ra lệnh luộc chín toàn bộ số thóc giống.

c) Chử Đồng Tử đã nhường cha manh khố để thể hiện lòng hiếu thảo của một người con.

3. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong những câu thơ sau :

a) Ngọt bùi nhớ lúc đăng cay

Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm.

b) – Sao kim phút chạy nhanh Kim giờ lại chạy chậm ?

– Vì kim phút chân dài

Còn kim giờ chân ngăn

Hướng dẫn làm bài

1. Các câu hỏi có cụm từ Vì sao :

a) Vì sao Tấm hớt được đầy giỏ tép ?

b) Vì sao anh Khoai lên rừng tìm cây tre trăm đốt ?

c) Vì sao Thạch Sanh phải đánh nhau với Chằn tinh ?

2. Bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì ? trong từng câu :

a) Để làm hài lòng vua cha ;

b) Để thử thách lòng trung thực của những người dự thi ;

c) Để thể hiện lòng hiếu thảo của một người con.

3. Các cặp từ trái nghĩa trong từng câu thơ :

a) ngọt bùi – đắng cay ; ngày – đêm.

b) nhanh – chậm ; dài – ngắn.

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 35 Phần Tập làm văn tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: