Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 30: Phần Chính tả – Tiếng Việt 2 nâng cao

Chính tả nâng cao lớp 2 Tuần 30: Phần A – Chính tả PHÂN BIỆT tr/ch 1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống : Ông em tóc bạc …ắng muốt như tơ Ông em kể …uyên Ngày xửa ngày xưa …uyện vui như Tết …uyện đẹp như mơ. 2. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ: a) gà …, ….hạn, cái …., …. chọi, …. trải, …. bão. (chống, trống) b) … tay, … bệnh, dây …, …....

Có thể bạn quan tâm:

Chính tả nâng cao lớp 2

Tuần 30: Phần A – Chính tả

PHÂN BIỆT tr/ch

1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :

Ông em tóc bạc

…ắng muốt như tơ

Ông em kể …uyên

Ngày xửa ngày xưa

…uyện vui như Tết

…uyện đẹp như mơ.

2. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

a) gà …, ….hạn, cái …., …. chọi, …. trải, …. bão. (chống, trống)

b) … tay, … bệnh, dây …, …. dịch, … lệnh, gia … . (chuyền, truyền)

PHÂN BIỆT êt/êch

3. Điền vào chỗ trống êt hay êch :

a) No ba ngày T..´…

b) Khen n..´… hay làm.

c) ..´… kêu uôm uôm.

d) Ăn h..´… nhiều ở h..´… bao nhiêu.

4. Ghép từng tiếng ở cột trái với tiếng thích hợp ở cột phải để tạo từ :

Chính tả nâng cao lớp 2

Hướng dẫn làm bài

1. trắng, chuyện, chuyện, chuyện.

2. a) gà trống, chống hạn, cái trống, chống chọi, trống trải, chống bão.

b) chuyền tay, truyền bệnh, dây chuyền, truyền dịch, truyền lệnh, gia truyền.

3. a) Tết; b) nết; c) ếch ; d) hết, hết.

4. Ghép : lệch lạc, trắng bệch, dệt vải, con rết, đoàn kết.

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 30 Phần Luyện từ và câu tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: