Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 29: Phần Chính tả – Tiếng Việt 2 nâng cao

Chính tả lớp 2 nâng cao Tuần 29: Phần A – Chính tả PHÂN BIỆT s/x 1. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống đế tạo từ : a) ngôi…, …. động, … xuyến, … thuốc, lao …, … nhi đồng, (sao, xao) b) … phong, … sướng, … sức, quả …, …. kích. (sung, xung) 2. Tìm từ cố tiếng chứa âm s hay x có nghĩa như sau : a) Khoảng rộng dùng để đá bóng. b) Loại côn trùng thường ăn lá cây,...

Có thể bạn quan tâm:

Chính tả lớp 2 nâng cao

Tuần 29: Phần A – Chính tả

PHÂN BIỆT s/x

1. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống đế tạo từ :

a) ngôi…, …. động, … xuyến, … thuốc, lao …, … nhi đồng, (sao, xao)

b) … phong, … sướng, … sức, quả …, …. kích. (sung, xung)

2. Tìm từ cố tiếng chứa âm s hay x có nghĩa như sau :

a) Khoảng rộng dùng để đá bóng.

b) Loại côn trùng thường ăn lá cây, trái cây.

c) Chất lỏng dùng để chạy máy, đế đốt.

d) Loại cây nhỏ hình như bộ xương, có gai

PHÂN BIỆT in/inh

3. Điền vào chỗ trống in hoặc inh :

a) Một điều nh…… ch….. điều lành.

b) Trọn nghĩa vẹn t….,

c) Trên k , dưới nhường.

4. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống đế tạo tư :

a) … yêu, … đáo, cung …, … tiếng, … dâng, … kẽ. (kín, kính)

b) … chắn, … xác, … đáng, hành …, điếm …, … muồi. (chín, chính)

Hướng dẫn làm bài

1. a) ngôi sao, xao động, xao xuyến, sao thuốc, lao xao, sao nhi đồng,

b) xung phong, sung sướng, sung sức, quả sung, xung kích.

2. a) sân bóng ; b) sâu (sâu bọ); c) xăng ; d) xương rồng.

3. a) nhịn, chín ; b) tình ; c) kính.

4. a) kính yêu, kín đáo, cung kính, kín tiếng, kính dâng, kín kẽ.

b) chín chắn, chính xác, chính đáng, hành chính, điểm chín, chín muồi.

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 29 Phần Luyện từ và câu tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 09/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: