Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 22: Phần Luyện từ và câu – Tiếng Việt 2 nâng cao

Đề kiểm tra từ và câu lớp 2 nâng cao Tuần 22: Phần B – Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ : TỪ NGỮ VÈ LOÀI CHIM DẤU CHẤM, DẤU PHẨY 1. Chọn từ thích hợp trong các từ sau vchỉm sâu, đại bàng, chim cánh cụt, chim vành khuyên điền vào chỗ trống : a) Loài chim to, khoẻ, cánh dài, rộng, sống ở núi cao, chuyên ăn thịt là chim … b) Chim nhỏ, sống ở các bụi cây, lông xanh xám, ăn sâu bọ nhỏ là...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra từ và câu lớp 2 nâng cao

Tuần 22: Phần B – Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỐN TỪ : TỪ NGỮ VÈ LOÀI CHIM DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

1. Chọn từ thích hợp trong các từ sau vchỉm sâu, đại bàng, chim cánh cụt, chim vành khuyên điền vào chỗ trống :

a) Loài chim to, khoẻ, cánh dài, rộng, sống ở núi cao, chuyên ăn thịt là chim …

b) Chim nhỏ, sống ở các bụi cây, lông xanh xám, ăn sâu bọ nhỏ là …

c) Chim nhỏ, lông màu xanh nhạt, mắt có vành lông trắng, hình khuyên, ăn sâu bọ là …

d) Chim sống thành đàn lớn ở vùng Bắc Cực, Nam Cực, không .biết bay, lông lưng màu thẫm, bụng trắng là …

2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn (kêu, lủi, bỡ ngỡ, gầy) điền vào chỗ trống đế hoàn chỉnh các thành ngữ sau :

a) … như cò hương.

b) …như cuốc.

c) … như vạc.

d) … như chim chích lạc vào rừng.

3. Ghi dấu chấm hoặc dấu phay vào ô trống thích hợp trong đoạn văn sau :

Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim [__] Hai chân xinh xinh bằng hai chiếc tăm [__] Thế mà cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn cu được việc [__] nhảy cứ liên liến [__] Hai chiếc cánh nhỏ xíu [__] cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút.

(Tô Hoài)

Hướng dẫn làm bài

1. Thứ tự các từ cần điền như sau :

a) đại bàng ;

b) chim sâu ;

a) chim vành khuyên ;

d) chim cánh cụt.

2. Các thành ngữ đã được điền từ :

a) Gầy như cò hương.

b) Lủi như cuốc.

c) Kêu như vạc.

d) Bỡ ngỡ như chim chích lạc vào rừng.

3. Đoạn văn đã điên dấu chấm và dấu phẩy :

Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân xinh xinh băng hai chiếc tăm. Thế mà cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liễn liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút.

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 22 Phần Tập làm văn tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: