Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 1: Phần chính tả – Tiếng Việt 2 nâng cao

Bài tập chính tả nâng cao lớp 2 Tuần 1: Phần A – Chính tả PHÂN BIỆT c/k 1. Điền vào chỗ trống c hoặc k cho thích hợp : cái …éo, …ủ gừng, chữ ….í, cái …ân, con …iến, bánh …uốn 2. Giải câu đố sau : Mình dài bốn cạnh thẳng băng Chỉ thích đường thẳng, đường cong xin chào. (Là cái gì ?) 3. Điền vào chỗ trống c hoặc k: Bạn ….im …ể lại chuyện …ác bạn đi …âu …á. BẢNG...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập chính tả nâng cao lớp 2

Tuần 1: Phần A – Chính tả

PHÂN BIỆT c/k

1. Điền vào chỗ trống c hoặc k cho thích hợp :

cái …éo, …ủ gừng, chữ ….í, cái …ân, con …iến, bánh …uốn

2. Giải câu đố sau :

Mình dài bốn cạnh thẳng băng

Chỉ thích đường thẳng, đường cong xin chào.

(Là cái gì ?)

3. Điền vào chỗ trống c hoặc k:

Bạn ….im …ể lại chuyện …ác bạn đi …âu …á.

BẢNG CHỮ CÁI

4. Dòng nào ghi đúng trật tự bảng chữ cái ? Ghi lại tên các chữ cái của dòng đó.

a) ả, ă, â, b, c

b) ă, â, a, b, c

c) a, â, ă, b, c

d) â, ă, a, c, b

5. Bạn Dũng xếp tên các ban trong bàn theo trật tự bảng chữ cái bị sai: Binh, Cúc, An, Dũng. Em hãy giúp bạn xếp lại cho đủng.

PHÂN BIÊT l/n

6. Điền vào chỗ trống l hoặc n :

a) Giọt sương …ong …anh.

b) Gấu đi …ặc …è

c) Ăn uống …o …ê.

d) Mặt đất ..ứt …ẻ

7. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ :

a) …yên, … nhẹ, … lẽ, … nhọc, im …, bệnh …. (lặng, nặng)

b) … xóm, … tiên, … quê, … Bân. (làng, nàng)

8. Điền vào chỗ trống an hoặc ang :

a) Dây khoai l… l… khắp vườn.

b) Cửa h..`.. nhà em b..´.. hoa qụả.

c) T..´.. b..`.. xoè rộng một góc sân.

d) Dân l..`.. d..`.. h..`… ngang đắp đập.

e) Trên đài quan sát, anh chiến sĩ nhìn s… trận địa quân thù, thấy xe pháo ngổn ng… .

9. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

Ở thành phố quê hương tôi, nhà cửa … (sang, san) sát, phố xá dọc … (ngang, ngan), thẳng … (hàng, hàn) ngay lối.

Hướng dẫn làm bài

1. kéo ; củ ; kí; cân ; kiến ; cuốn.

2. Cái thước.

3. Bạn Kim kể lại chuyện các bạn đi câu cá.

4. a.

5. An, Bình, Cúc, Dũng.

6. a) long lanh ; b) lặc lè ; c) no nê ; d) nứt nẻ.

7. a) lặng yên, nặng nhẹ, lặng lẽ, nặng nhọc, im lặng, bệnh nậng.

b) làng xóm, nàng tiên, làng quê, nàng Bân.

8. a) lang, lan ; b) hàng, bán ; c) tán, bàng ;

d) làng, dàn hàng ; e) sang, ngang.

9. san, ngang, hàng.

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 1: Phần Luyện từ

và câu tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: