Bài tập hàm số mũ. Hàm số lôgarit – Sách bài tập giải tích 12

Bài tập hàm số mũ. Hàm số lôgarit Bài 2.27 trang 117 sách bài tập giải tích 12 Hãy so sánh mỗi số sau với 1. >>Xem đáp án tại đây. Bài 2.28 trang 117 sách bài tập giải tích 12 Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau: >>Xem đáp án tại đây. Bài 2.29 trang 117 sách bài tập giải tích 12 Sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hãy so sánh mỗi...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 2.27 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Hãy so sánh mỗi số sau với 1.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.28 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.29 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hãy so sánh mỗi cặp số sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.30 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Từ đồ thị của hàm số y=$ latex 3^{2} $ , hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.31 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2^{|x|} trên đoạn [-1; 1].

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.33 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tính đạo hàm của các hàm số đã cho ở bài tập 2.32.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.34 trang 118 sách bài tập giải tích 12

Hãy so sánh x với 1, biết rằng:

>>Xem đáp án tại đây.

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: