Bài 63: SƯ TỬ SUẤT QUÂN – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Sư tử suất quân học tốt Tiếng Việt lớp 2 A. KĨ NĂNG ĐỌC 1. Luyện đọc: Đọc đúng, chuẩn xác những tiếng, từ ngữ sau: “sư tử, xuất quân, trổ, nảy, vội, trẫm, phụ trách, chạy, khiển tướng, điều binh” 2. Hướng dẫn đọc: Văn bản là một bài thơ lục bát có xen kẽ 2 câu 7 chữ (song thất) không thuần túy là “song thất lục bát”. Vì vậy, khi đọc em cần chú ý những câu lục (câu...

Có thể bạn quan tâm:

Sư tử suất quân học tốt Tiếng Việt lớp 2

A. KĨ NĂNG ĐỌC

1. Luyện đọc: Đọc đúng, chuẩn xác những tiếng, từ ngữ sau: “sư tử, xuất quân, trổ, nảy, vội, trẫm, phụ trách, chạy, khiển tướng, điều binh”

2. Hướng dẫn đọc:

Văn bản là một bài thơ lục bát có xen kẽ 2 câu 7 chữ (song thất) không thuần túy là “song thất lục bát”.

Vì vậy, khi đọc em cần chú ý những câu lục (câu 6) ngắt theo nhịp: 2/2/2. Câu bát (câu 8 chữ) ngắt nhịp 4/4, còn các câu 7 chữ ngắt theo nhịp 3/4.

B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

1. Giải nghĩa từ ngữ khó:

– “xuất quân”: (quân đội) lên đường đi chiến đấu.

– “thần dân”: người dân ở một nước có vua trong quan hệ với vua.

– “quân bị”: các phương tiện đế tiến hành chiến tranh.

– “quân cơ”: việc quan trọng bí mật của quân đội.

– “giao liên”: liên lạc đưa tin đưa mệnh mệnh đề giữ mối liên lạc cấp trên với cấp dưới.

– “khiển tướng, điều binh”: chỉ huy điều khiển quân đội.

2. Tìm hiểu bài:

* Câu hỏi 1:Sư tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?

– Hướng dẫn: Em đọc kĩ 4 câu đầu của bài thơ, suy nghĩ xem Vua Sư Tử có cách nghĩ thế nào để giao việc cho thần dân. Tìm được cách nghĩ ấy của Sư Tử là em đã tìm dược câu trả lời.

– Gợi ý: Sư tử muốn giao việc cho tất cả mọi thần dân không kế nhỏ to, khỏe yếu đều có thể trố tài lập công.

* Câu hỏi 2:Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì?

– Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn thơ tiếp theo, suy nghĩ xem Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì? Những việc đó có phù hợp với các đối tượng đó không? Giải thích được những ý đó là em đã có nội dung cho câu trả lời.

– Gợi ý: Căn cứ vào sức lực, tài trí của từng người mà Sư Tử giao việc. Cụ thể là:

– Voi làm nhiệm vụ vận tải vì to khỏe.

– Gấu làm nhiệm vụ công đồn vì gan dạ dũng cảm.

– Cáo làm nhiệm vụ tham mưu vì có nhiều mưu kế.

– Khỉ làm nhiệm vụ đánh lừa kẻ địch vì có nhiều mưu mẹo.

* Câu hỏi 3:Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ?

– Hướng dẫn: Em đọc kĩ lại mấy câu đầu bài, suy nghĩ đế biết được lí do vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ.

– Gợi ý: Sư Tử là vị vua có tài trong điều binh khiển tướng. Căn cứ vào tài năng, sỏ’ trường của từng người mà giao việc, để’ họ có thể phát huy được tài năng của mình, góp phần sức mạnh đánh thắng kẻ thù. Từ suy nghĩ đó mà Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ.

* Câu hỏi 4: Chọn một tên khác cho bài thò’ theo gợi ý dưới đây:

a. Ông Vua khôn ngoan

b. Nhìn người giao việc

c. Ai cũng có ích

– Hướng dẫn: Em đọc lại bài thơ, nắm nội dung bài, dựa vào ý gợi mở để đặt tên cho bài thơ, sao cho tên bài thơ phù hợp với nội dung bài.

– Gợi ý: Em có thể đặt tên cho bài thơ như sau: “Điều binh khiển tướng”; “Ông vua tài giỏi”; “Tài dụng người”; “Đúng người đúng việc”; …

III. CHÍNH TẢ

1. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:

“Năm gian nhà nhỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe”.

(Nguyễn Khuyến)

2. Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống:

Sư tử suất quân học tốt Tiếng Việt lớp 2

IV. TẬP LÀM VĂN

1. Chép lại 2, 3 điều nội quy của trường em.

1-1:Gợi ý:

Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội dung ở trường em rồi chọn một vài điều ghi vào “Vở bài tập Tiếng Việt” theo yêu cầu đề ra.

1-2:Thực hành:

Em có thề ghi một vài điều cụ thế như sau:

V. NỘI QUY

1. Điều 1: Vào cổng phải xuống xe.

2. Điều 2: Học sinh đến lớp phải đồng phục theo quy định.

3. Điều 3: Không dược đá bóng trong sân trường

4. ….

Sư tử suất quân học tốt Tiếng Việt lớp 2

Xem thêm Bài 64: QUẢ TIM KHỈ – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: