Bài 62. Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 điện hạt nhân 62.1 (SBT, trang 125) Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra ? Nếu không phải thì năng lượng đó từ đâu mà có ? Giải: Gió có được là nhờ sự chênh lệch về nhiệt độ giữa các vùng không khí. Chính năng lượng Mặt Trời đã tạo ra sự...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 9 điện hạt nhân

62.1 (SBT, trang 125)

Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra ? Nếu không phải thì năng lượng đó từ đâu mà có ?

Giải:

Gió có được là nhờ sự chênh lệch về nhiệt độ giữa các vùng không khí. Chính năng lượng Mặt Trời đã tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ này. Vậy năng lượng của gió là do năng lượng của Mặt Trời chuyến hóa thành, không phải tự sinh ra.

62.2 (SBT, trang 125)

Những ngày trời nắng không có mây, bề mặt có diện tích 1m^{2} của tấm pin mặt trời để ngoài nắng nhận được một năng lượng mặt trời là 1 400 J trong 1s. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin mặt trời có diện tích tối thiểu là bao nhiêu để có đủ điện thấp sáng hai bóng đèn có công suất 100W và một máy thu hình 75W. Biết rằng hiệu suất của pin mặt trời là 10%.

Giải:

Công suất mà năng lượng Mặt Trời cung cấp cho mỗi mét vuông diện tích tấm pin là:

Công suất điện của pin Mặt Trời cần cung cấp cho hai bóng đèn và máy thu hình đó là:

Công suất toàn phần mà Mặt Trời cần cung cấp là:

Diện tích tối thiểu của tấm pin Mặt Trời cần phủ lên mái nhà bằng:

62.3 (SBT, trang 125)

Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện.

Giải:

Về cấu tạo

– Giống nhau: Đều có tuabin và hệ thống nồi hoi để vận hành máy phát.

– Khác nhau: Nhà máy nhiệt điện dùng lò đốt than hay dầu còn nhà máy điện hạt nhân dùng lò phản ứng hạt nhân.

Về biền đổi năng lượng

– Giống nhau: Đều biến nhiệt năng của nước thành động năng của hơi nước để quay tuabin.

– Khác nhau: Trong nhà máy điện hạt nhân dùng năng lương của phản ứng hạt nhân biến thành nhiệt năng đun nóng nước làm bay hơi; còn trong nhà máy nhiệt điện thì dùng hóa năng của nhiên liệu (than, dầu,…) biến thành nhiệt năng đun nóng nước lầm nước bay hơi.

62.4 (SBT, trang 125)

Hãy nêu lên những ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực tiếp các dạng năng lượng khác.

Giải:

Dễ vận chuyển, không cần kho chứa, hiệu suất cao, ít gây ô nhiễm môi trường.

62.5 (SBT, trang 125)

Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

A. Cơ năng.

B. Nhiệt năng.

C. Hóa năng.

D. Quang năng.

Đáp án:

Chọn A.

62.6 (SBT, trang 125)

Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận nào có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy nhiệt điện? Đó là nhiệm vụ gì?

Giải:

Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận lò phản ứng hạt nhân có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy nhiệt điện. Nó có nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng hạt nhân trực tiếp thành nhiệt năng.

62.7 (SBT, trang 125)

Dòng điện do pin mặt trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?

A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió.

B. Dòng điện do pin mặt trời cung cấp là dòng một chiều, còn do máy phát điện gió là xoay chiều.

C. Pin Mặt Trời cho dòng điện liên tục, còn máy phát điện gió cung cấp dòng điện đứt quãng.

D. Dòng điện do Pin Mặt Trời cung cấp là dòng điện xoay chiều còn do máy phát điện cung cấp là dòng một chiều biến đổi.

Giải:

Chọn B.

62.8 (SBT, trang 125)

Trong Pin Mặt Trời, sự chuyển hóa quang năng thành điện năng có đặc điểm gì khác với sự chuyển hóa các dạng năng lượng khác thành điện năng trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân?

Giải:

Trong pin Mặt Trời, quang năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng, không cần máy phát điện, còn trong các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện và điện hạt nhân đều phải dùng máy phát điện để biến đổi cơ năng thành điện năng.

Xem thêm Bài 62. Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân – Giải bài tập SGK Vật Lý 9 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 9 · Vật lý 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: