Bài 5. BẢNG CĂN BẬC HAI – Giải bài tập toán 9 tập 1

Giải bài tập toán 9 bảng căn bậc hai Bài 38, 39, 40 (tr. 23 SGK) Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả. Hướng dẫn: – Tìm căn bậc hai của a, 1 < a < 100. Ví dụ: Tìm . Tại giao của hàng 1,6 và cột 8 ta thấy số 1,296. Vậy ≈ 1,296. – Tìm căn bậc hai của a, a > 100. Ví dụ = . =10.. Tra bảng, ta nhận được ≈...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập toán 9 bảng căn bậc hai

Bài 38, 39, 40 (tr. 23 SGK) Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả.

Hướng dẫn:

– Tìm căn bậc hai của a, 1 < a < 100.

Ví dụ: Tìm sqrt {1,68} . Tại giao của hàng 1,6 và cột 8 ta thấy số 1,296. Vậy sqrt {1,68} ≈ 1,296.

– Tìm căn bậc hai của a, a > 100.

Ví dụ sqrt {1680} = sqrt {16,8} .sqrt {100} =10.sqrt {16,8} .

Tra bảng, ta nhận được sqrt {16,8} ≈ 4,099. Như vậy, 10. sqrt {16,8} ≈ 40,99.

– Tìm căn bậc hai của số a, 0 < a < 1.

Ví dụ, tìm sqrt {0,00168} .

Ta có: 0,00168 = 16,8 : 10000.

Do đó: sqrt {0,00168} = sqrt {16,8} : sqrt {10000} ≈ 4,099 : 100 ≈ 0,04099

Giải:
Bài 38.
sqrt {5,4} ≈ 2,324; sqrt {7,2} ≈ 2,683;
sqrt {31,8} ≈ 5,56;

sqrt {68} ≈ 8,246.

sqrt {9,5} ≈ 3,082

Bài 39.
sqrt {115} ≈ 10,724; sqrt {232} ≈ 15,232;
sqrt {571} ≈ 23,896; sqrt {9691} ≈ 98,443.
Bài 40.
sqrt {0,71} ≈ 0,843; sqrt {0.03} ≈ 0,173;
sqrt {0,811} ≈ 0,901;

sqrt {0,216} ≈ 0,465;

sqrt {0,0012} ≈ 0,035;

sqrt {0,0000315} ≈ 0,018

Bài 41 (tr. 23 SGK)

Giải:

Bài 42 (tr. 23 SGK)Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

Giải:

Vậy phương trình có hai nghiệm: x_{1} ≈ 1,871; x_{2} ≈ -1,871.

Vậy phương trình có hai nghiệm: x_{1} ≈ 11,49; x_{2} ≈ -11,49.

Share

 • Tweet
 • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: