Bài 46. TÌM NGỌC – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 1

| Tin mới | Tag:

Tìm ngọc để học tốt Tiếng Việt lớp 2

A. KĨ NĂNG ĐỌC

1. Luyện đọc

Đọc đúng và chuẩn xác những tiếng, từ, ngữ sau: “rắn, Long Vương, viên ngọc quý, quả nhiên, tranh, rình, ngay, nhảy, ngoạm, quãng, toan, lạy”.

2. Hướng dẫn đọc

Văn bản đọc là một câu chuyện cổ tích, thuần túy là ngôn ngữ của người dẫn chuyện. Vì vậy cần đọc thong thả, từ từ như lời của một người đang kể chuyện. Tuy vậy cũng cần có ngữ điệu thay đổi tùy theo nội dung của từng đoạn trong truyện. Ngừng nghỉ đúng các dấu câu có trong bài. Những câu dài cần ngắt ra từng phần rõ nghĩa. Nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ hành động của các con vật.

B. TÌM HIỂU NỘỈ DUNG BÀI

1. Giải nghĩa từ ngữ khó

– “Long Vương”: vua hoặc thần ở dưới nước trong truyện thần thoại.

– “thợ kim hoàn”: người làm các đồ trang sức bằng vàng bạc.

– “đánh tráo”: dùng mánh khóe gian lận để thay thế đồ xấu lấy đồ tốt.

– “quả nhiên”: đúng như điều đã đoán biết trước.

– “trúng kế”: trúng vào ý định, mưu mẹo của người khác đặt ra, giăng ra như một cái bẫy.

2. Tìm hiểu bài

* Câu hỏi 1: Do đâu chàng trai có viên ngọc quý?

– Gợi ý: Chàng trai thấy………….. liền bỏ tiền ra………………… rồi…………………

Con rắn ấy là con!…………………

Để đền ơn chàng………………… tặng chàng……………………

* Câu hỏi 2: Ai đánh tráo viên ngọc?

– Gợi ý: Em đọc tiếp đoạn 2, sẽ tìm được kẻ đánh tráo viên ngọc của chàng trai.

* Câu hỏi 3: Mèo và chó đã làm cách nào dể lấy lại viên ngọc?

a) Ở nhà người thợ kim hoàn.

b) Khi ngọc bị cá đớp mất.

c) Khi ngọc bị quạ đớp mất.

– Gợi ý: Câu hỏi gồm có 3 ý, em lần lượt trả lời từng ý một.

a) Ở nhà người thợ kim hoàn: Tìm xem Mèo đã làm bằng cách nào để lấy lai viên ngọc? Mèo bắt chuột để làm gì?

b) Khi ngọc bị cá đớp mất: Đọc thầm đoạn 4, em sẽ tìm được những suy nghĩ và hành động khôn khéo táo bạo của Chó và Méo lấy lại viên ngộc cho chàng trai.

c) Khi ngọc bị quạ đớp mất: Đọc thầm đoạn 5, tìm xem Mèo đã nghĩ ra mẹo gì để lấy lại viên ngọc. Đó chính là nội dung câu trả lời.

* Câu hỏi 4: Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó.

– Gợi ý: Đó là những từ: “……………… minh, tình………………… ”

CHÍNH TẢ

1. Điền vào chỗ trông “ui” hay “uy”:

a) Chàng trai xuống thủy cung, được Long Vương tặng cho viên ngọc quỷ.

b) Mất ngọc, chàng trai ngậm ngùi. Chó và Mèo an ủi chủ.

c) Chuột chui vào tủ, lấy viên ngọc cho mèo. Chó và mèo vui lắm.

2. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi:

Rừng núi, dừng lại, cây giang, rang tôm.

b) “ét” hoặc “éc”:

– lợn kêu eng éc, hét to, mùi khét.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận