Bài 39. Tổng kết chương II : Điện từ học – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải vật lý 9 tổng kết chương điện từ học I. TỰ KIỂM TRA Bài 1 (trang 105 SGK Vật Lí 9) Viết đầy đủ câu sau đây: Muốn biết ở một điểm A trong không gian có từ trường hay không, ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam châm, nếu thấy có….. tác dụng lên …. thì ở A có từ trường. Đáp án: Lực từ; kim nam châm. Bài 2 (trang 105 SGK Vật Lí 9) Làm thế nào để biến một thanh thép thành một nam...

Có thể bạn quan tâm:

Giải vật lý 9 tổng kết chương điện từ học

I. TỰ KIỂM TRA

Bài 1 (trang 105 SGK Vật Lí 9)

Viết đầy đủ câu sau đây:

Muốn biết ở một điểm A trong không gian có từ trường hay không, ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam châm, nếu thấy có….. tác dụng lên …. thì ở A có từ trường.

Đáp án:

Lực từ; kim nam châm.

Bài 2 (trang 105 SGK Vật Lí 9)

Làm thế nào để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu?

A. Dùng búa đập mạnh vào thép.

B. Hơ thanh thép trên ngọn lửa.

C. Đặt thanh thép vào trong lòng ống dây dẫn có dòrng điện một chiều chạy qua.

D. Đăt thanh thép vào trong lòng ống dâv dẫn có dòng điên xoay chiều chạy qua.

Đáp án:

Chọn C.

Bài 3 (trang 105 SGK Vật Lí 9)

Viết đầy đủ câu sau đây:

Quy tắc tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện phát biểu như sau:

Đặt bàn tay ….sao cho các ….đi xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cố tay đến…..chỉ chiều dòng điện thì …..chỉ chiều của lực điện từ.

Đáp án:

Quy tác tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện phát biểu như sau:

Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đi xuyên vào lòng bàn tay, chiều tứ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện thì ngón tay cáichoãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

Bài 4 (trang 105 SGK Vật Lí 9)

Đáp án:

Chọn D.

Bài 5 (trang 105 SGK Vật Lý 9)

Đáp án:

Cảm ứng; số đường sức từ xuyên qua tiết diện s của khung dây biến thiên.

Bài 6 (trang 105 SGK Vật Lý 9)

Cho một thanh nam châm thẳng mà các chữ chỉ tên cực của nam châm đã bị mất, làm thế nào để xác định được cực Bắc của nam châm đó?

Đáp án:

Cách 1: Treo thanh nam châm bằng một sợi dây mềm, không dãn, không xoắn ở chính, giữa thanh nam châm đê cho thanh nam châm nằm ngang.

Đầu nào của thanh nam châm quay về hướng Bắc địa lí là cực Bắc.

Cách 2: Đưa thanh nam châm này lại gần một kim nam châm thử, dựa vào sự tương tác giữa chúng đế xác định cực từ của thanh nam châm.

Bài 7 (trang 105 SGK Vật Lý 9)

a) Phát biểu quy tắc tìm chiều của đường sức từ biểu diễn từ trường của một ông dây có dòng điện một chiều chạy qua.

b) Hãy vẽ một đường sức từ ở trong lòng cuộn dây có dòng điện chạy qua trên hình 39.1 SGK.

Lời giải:

a) Quy tắc: Nắm bàn tày phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chi chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

b) Đường sức từ ở trong lòng cuộn dây như trên hình vẽ:

Giải vật lý 9 tổng kết chương điện từ học

Bài 8 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Nêu chỗ giống nhau về cấu tạo của hai loại máy phát điện xoay chiều và sự khác nhau về hoạt động của hai máy đó.

Lời giải:

– Giống nhau: Bộ phận chính gồm nam châm và cuộn dây dẫn.

– Khác nhau về hoạt động: Loại máy phát điện thứ nhất có cuộn dây dẫn quay, nam châm đứng yên. Loại máy phát điện thứ hai có nam châm quay; cuộn dây dẫn đứng yên.

Bài 9 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Nêu tên hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều và giải thích tại sao khi cho dòng diện chạy qua, động cơ lại quay được.

Lời giải:

Hai bộ phận chính là nam châm và khung dây dẫn. Ban đầu, đặt khung dây dẫn của động cơ song song với các đường sức từ của nam châm. Cho dòng điện một chiều chạy vào khung dây thì hai cạnh đối diện cắt các đường sức từ của khung chịu tác dụng của hai lực từ ngược chiều nên khung quay quanh trục của n. Nhờ bộ góp điện nên dòng điện trong khung được đổi chiều vào đúng lúc thích hợp nên khung quay liên tục.

II. VẬN DỤNG

Bài 10 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Đặt một nam châm điện vuông góc với một dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua như hình 39.2 SGK. Xác định các chiều của điện từ tác dụng lên điểm N của dây dẫn.

Giải vật lý 9 tổng kết chương điện từ học

Lời giải:

Lực điện từ được xác định như hình vẽ:

Giải vật lý 9 tổng kết chương điện từ học

Cách xác định:

Xác định chiều dòng điện chạy qua ống dây.

– Dùng quy tắc nắm tay phải, xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây.

– Dùng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều lực điện từ tác dụng lên điếm N của dây dẫn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng vào trong.

Bài 11 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Máy biến thế.

a. Vì sao để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế?

b. Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần?

c. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

Lời giải:

a) Vì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây nên muốn giảm công suất hao phí cần phải dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế.

b) Vì P_{hp} ~ U^{2} nên P_{hp} giảm 100^{2} lần, tức là P_{hp} giảm 10000 lần.

c) Vì:

Giải vật lý 9 tổng kết chương điện từ học

Bài 12 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Giải thích vì sao không thể dùng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế.

Lời giải:

Không thể dùng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế vì dòng điện không đổi không thể tạo ra từ trường biến thiên trong lõi thép của cuộn dây trên máy biên thế.

Bài 13 (trang 106 SGK Vật Lý 9)

Trên hình 39.3 SGK vẽ một khung dây đặt trong từ trường. Trường hợp nào dưới đây trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều? Hãy giải thích vì sao?

Giải vật lý 9 tổng kết chương điện từ học

a. Khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang

b. Khung dây quay quanh trục AB thẳng đứng

Lời giải:

a) Khi khung dây quay quanh trục PQ thì tại bất cứ vị trí nào, các đường sức từ cũng luôn nằm trên mặt phẳng của khung nên số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung luôn không đổi (bằng không) nên trong khung dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

b) Khung dây quay quanh trục AB thẳng đứng xuất hiện dòng điện xoay chiều. Vì khi khung quay theo trục AB các đường sức từ qua khung luôn thay đổi và khác 0 => có dòng điện xoay chiều.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải vật lý 9 · Vật lý 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: