Bài 39 lý 12: Phản ứng nhiệt hạch – sgk trang 200

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch: 1. Phản ứng nhiệt hạch:Là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.2. Điều kiện thực hiện:Nhiệt độ cao ( 50 ÷ 100 triệu độ ).Mật độ hạt nhân trong plasma (n) phải đủ lớn.Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao ( 100 triệu độ ) phải đủ lớn.II. Năng lượng nhiệt hạch:Năng...

Có thể bạn quan tâm:

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch:

1. Phản ứng nhiệt hạch:

2. Điều kiện thực hiện:

II. Năng lượng nhiệt hạch:

III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất:

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: