Bài 38 lý 12: Phản ứng phân hạch – sgk trang 195

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM I. Cơ chế của phản ứng phân hạch 1. Phản ứng phân hạch là gì?Phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân trung bình (kèm theo một vài nơron phát ra).2. Phản ứng phân hạch kích thíchĐể có phản ứng phân hạch xảy ra phải cho một nơron bắn vào hạt nhân X, đưa hạt nhân X lên trạng thái kích thích từ đó bị vở thành hai hạt nhân trung bình...

Có thể bạn quan tâm:

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch

1. Phản ứng phân hạch là gì?

2. Phản ứng phân hạch kích thích

II. Năng lượng phân hạch

1. Phản ứng phân hạch toả năng lượng

2. Phản ứng phân hạch dây chuyền

Khi k < 1: phản ứng phân hạch dây chuyền tắt nhanh.

Khi k = 1: phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra không đổi.

Khi k > 1: phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra tăng nhanh, có thể gây nên bùng nổ.

3. Phản ứng phân hạch có điều khiển

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: