Bài 38 : Luyện tập – Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Bài 38 – Luyện tập I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Hiểu cấu hình electron bất thường của nguyên tử crom, đồng và các số oxi hóa thường gặp của chúng. – Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về crom và đồng. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) Bài 1 (Trang 166, SGK) Bài 2 (Trang 166, SGK) Bài 3 (Trang 167, SGK) Vì vậy, chúng ta chọn D. Bài 4 (Trang 167, SGK) Vì vậy, chúng ta chọn B. Bài 5 (Trang 167, SGK) Fe + ...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 38 – Luyện tập

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Hiểu cấu hình electron bất thường của nguyên tử crom, đồng và các số oxi hóa thường gặp của chúng.

– Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về crom và đồng.

II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Bài 1 (Trang 166, SGK)

Bài 2 (Trang 166, SGK)

Bài 3 (Trang 167, SGK)

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Bài 4 (Trang 167, SGK)


Vì vậy, chúng ta chọn B.

Bài 5 (Trang 167, SGK)

Fe + CuSO_4 —> FeSO_4 + Cu

xmol xmol

Áp dụng công thức tăng giảm khối lượng:

64x – 56x = 1,2 suy ra x = 0,15

=> m bám vào = 0,15 x 64 = 9,6 (g)

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Bài 6 (Trang 167, SGK)

Phương trình hóa học:

3Cu + 2NaNO_3 + 4H_2SO_4 3CuSO_4 + Na_2SO_4 + 2NO + 4H_2O

Vì vậy, chúng ta chọn B.

>> Xem thêm Bài 39 : Thực hành – Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài 38 · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Luyện tập
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: