Bài 37. Máy biến thế – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 máy biến thế 37.1 (SBT, trang 80) Máy biến thế dùng để: A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi. B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi. C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện. D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế. Đáp án: Chọn D. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế. 37.2 (SBT, trang 80) Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 9 máy biến thế

37.1 (SBT, trang 80)

Máy biến thế dùng để:

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.

B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.

C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.

D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Đáp án:

Chọn D. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

37.2 (SBT, trang 80)

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

Lời giải:

Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp là U_{1} = 220V, số vòng dây của cuộn sơ cấp là n_{1} = 4400 vòng, số vòng dây của cuộn thứ cấp là n_{2} = 240 vòng.

Có:

Giải bài tập vật lý 9 máy biến thế

37.3 (SBT, trang 80)

Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

Lời giải:

Nếu dòng điện trong cuộn sơ cấp là dòng điện một chiều không đổi thì từ trường trong lõi sắt là từ trường không đổi. số đường sức từ của từ trường trong lõi sắt xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp không biến thiên, trong cuộn thứ cấp nối thành mạch kín không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

37.4 (SBT, trang 80)

Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 2 000 V. Muốn tải điện năng đi xa, người ta phải tăng hiệu điện thế lên 20 000 V. Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ nào ? Cuộn dây nào mắc vào hai cực của máy phát điện ?

Lời giải:

Máy biến thế dung trong trường họp này là máy tăng thế. Cuộn sơ cấp n_{1} có ít vòng dây hơn được mắc với hai cực của máy phát điện. Tỉ lệ giữa số vòng của các cuộn dây là:

Giải bài tập vật lý 9 máy biến thế

37.5 (SBT, trang 80)

Máy biến thế có tác dụng gì?

A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định.

B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định.

C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

D. Làm thay đổi vị trí của máy.

Đáp án:

Chọn C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 9 · Vật lý 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: