Bài 37 : Luyện tập – Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Bài 37 – Luyện tập I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Hiểu vì sao sắt thường có số oxi hóa +2, +3 và tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt(II), hợp chất sắt(III). – Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về sắt và các hợp chất của sắt. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) Bài 1 (Trang 165, SGK) Bài 2 (Trang 165, SGK) Cho dung dịch NaOH vào các mẫu hợp kim. Mẫu hợp kim tan một phần và có bọt...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 37 – Luyện tập

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Hiểu vì sao sắt thường có số oxi hóa +2, +3 và tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt(II), hợp chất sắt(III).

– Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về sắt và các hợp chất của sắt.

II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Bài 1 (Trang 165, SGK)

Bài 2 (Trang 165, SGK)

Cho dung dịch NaOH vào các mẫu hợp kim. Mẫu hợp kim tan một phần và có bọt khí là Al−Fe, Al−Cu. Mẫu còn lại không tan là Cu−Fe.

2Al + 2NaOH + 6H_2O → 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2

Cho dung dịch MCI vào hai mẫu hợp kim: Al−Fe, Al−Cu. Mẫu hợp kim tan một phần là Al−Cu. Mẫu hợp kim tan hết là Al−Fe.

2Al + 6HCI → 2AICI_3 + 3H_2

Fe + 2HCl → FeCI_2 + H_2

Bài 3 (Trang 165, SGK)

Bài 4 (Trang 165, SGK)

Phương trình phản ứng:

Fe + H_2SO_4 FeSO_4 + H_2 (1)

Fe + CuSO_4 FeSO_4 + Cu (2)

Vậy khối lượng Fe đã dùng là: 56 x (0,025 + 0,05) = 4,2 (g)

Khối lượng chất rắn thu được là: 0,05 x 64 = 3,2 (g)

Bài 5 (Trang 165, SGK)

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Bài 6 (Trang 165, SGK)

Gọi p, n, e lần lượt là số proton, notron và electron trong nguyên tố X.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

>> Xem thêm Bài 38 : Luyện tập – Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài 37 · Luyện tập · Sắt và hợp chất của sắt
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: