Bài 34 – Chương 4 : Hiđrocacbon , nhiên liệu -Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ – Hóa học 9

| Tin mới | Tag:

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Khái niệm về họp chất hữu cơ

a.Hợp chất hữu cơ có ở đâu?

Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta.

b.Hợp chất hữu cơ là gì?

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 các muối cacbonat kim loại… )

c.Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?

Hợp chất hữu cơ được chia làm hai loại chính:

-Hiđrocacbon: Phân tử chỉ có hai nguyên tố cacbon và hiđro.

Ví dụ: C2H2, C2H4,…

-Dẫn xuất của hiđrocacbon.

Ngoài cacbon và hiđro, trong phân tử còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ,…

Ví dụ: C2H6O, CH3CI, C2H5OH, C6H5ONa,…

2.Khái niệm về hóa học hữu cơ

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

II.GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. Trang 108 sách giáo khoa hóa học 9

d) Thành phần nguyên tố.

Bài 2. Trang 108 sách giáo khoa hóa học 9

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

Bài 3. Trang 108 sách giáo khoa hóa học 9

Thứ tự % C giảm dần như sau: CH4, CH3CI, CH2CI2, CHCI3.

Giải thích: Trong các chất trên, mỗi phân tử chứa một nguyên tử C, do đó phân tử số là không đổi, % C chỉ phụ thuộc vào khối lượng mol. Khối lượng mol càng tăng thì %c trong phân tử càng nhỏ.

Bài 4. Trang 108 sách giáo khoa hóa học 9

Axit axetic có công thức: CH3COOH, có khối lượng mol là 60.

hóa 9

Bài 5 . Trang 108 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận