Bài 32 : Hợp chất của sắt – Chương VII – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Bài 32 : Hợp chất của sắt I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ . 1. Hợp chất sắt(II) – Có tính khử: tác dụng vơi ; đặc, nóng; ; dung dịch / ,…: → + 1e. – Oxit và hiđroxit sắt(II) có tính bazơ: tác dụng với HCl, loãng tạo muối sắt(ll). – Được điều chế bằng phản ứng phân hủy, phản ứng trao đổi…. các hợp chất sắt(Il) trong điều kiện không có không khí. – Ứng dụng: muối được dùng làm...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 32 : Hợp chất của sắt

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ .

1. Hợp chất sắt(II)

– Có tính khử: tác dụng vơi HNO_3 ; H_2SO_4 đặc, nóng; CI_2 ; dung dịch KMnO_4 / H_2SO_4 ,…: Fe^{2+} Fe^{3+} + 1e.

– Oxit và hiđroxit sắt(II) có tính bazơ: tác dụng với HCl, H_2SO_4 loãng tạo muối sắt(ll).

– Được điều chế bằng phản ứng phân hủy, phản ứng trao đổi…. các hợp chất sắt(Il) trong điều kiện không có không khí.

– Ứng dụng: muối FeSO_4 được dùng làm chất diệt sâu bọ, pha chế sơn, mực, nhuộm vải,…

2. Hợp chất sắt(III)

– Có tính oxi hóa: tác dụng với một số kim loại, một số hợp chất có tính khử:

Fe^{3+} + 1e → Fe^{2+} hoặc Fe^{3+} + 3e → Fe

– Oxit và hiđroxit sắt(III) có tính bazơ: tác dụng với axit tạo thành muối sắt(III).

– Được điều chế bằng phần ứng phân hủy, phản ứng trao đổi,…

– Ứng dụng: FeCl_3 được dùng làm chất xúc tác, Fe_2O_3 được dùng để pha chế sơn chống gỉ.

II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Bài 1 (Trang 145, SGK)

Phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa:

Bài 2 (Trang 145, SGK)


Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 3 (Trang 145, SGK)

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Bài 4 (Trang 145, SGK)

Có thế coi 0,5mol FeO và 0,5mol Fe_2O_3 là 0,5mol Pe_3O_4 . Vậy, cả hỗn hợp có 1mol Fe_3O_4 nên có khối lượng mol là 232g.

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Bại 5 (Trang 145, SGK)

Vì vậy, chúng ta chọn D.

>> Xem thêm Bài 33 : Hợp kim của sắt tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài 32 · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Hợp chất của sắt
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: