Bài 30 : Thực hành – Tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 30 : Thực hành

– Hiểu các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm.

– Rèn luyện kĩ năng thực hành: lấy hóa chất, đun nóng, lắp dụng cụ thí nghiệm.

– Học sinh thực hành thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài 30 · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Thực hành

Bình luận
0

Bình luận