Bài 3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG – Giải bài tập toán 9 tập 1

Bài 17 (tr. 14 SGK)Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính: Hướng dẫn: Sử dụng quy tắc khai phương một tích: Nếu A > 0, B > 0 thì = . . Giải: Bài 18 (tr. 14 SGK)Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính: Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai: Nếu A > 0, B > 0 thì . = Nếu A > 0, B > 0, c > 0 thì . . = Giải: a) b) c) d) Bài 19 (tr. 15 SGK) Rút gọn các biểu thức...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 17 (tr. 14 SGK)Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

Giải toán 9 Liên hệ phép nhân và khai phương

Hướng dẫn:

Sử dụng quy tắc khai phương một tích:

Nếu A > 0, B > 0 thì sqrt{A.B} = sqrt{A} . sqrt{B} .

Giải:

Bài 18 (tr. 14 SGK)Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai:

Nếu A > 0, B > 0 thì sqrt{A} . sqrt{B} = sqrt{A.B}

Nếu A > 0, B > 0, c > 0 thì sqrt{A} . sqrt{B} . sqrt{C} = sqrt{A.B.C}

Giải:

a)

b)

c)

d)

Bài 19 (tr. 15 SGK) Rút gọn các biểu thức sau:

Hướng dẩn:

Áp dụng quy tắc: sqrt{AB} = sqrt{A} .sqrt{B} (A ≥ 0, B ≥ 0)

Và công thức

Giải:

Bài 20 (tr. 15 SGK) Rút gọn các biểu thức sau:

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc: sqrt{AB} = sqrt{A} .sqrt{B} (A ≥ 0, B ≥ 0)

Và công thức

Giải:

a)

b)

c)

( vì a ≥ 0)

d)

Bài 21 (tr. 15 SGK) Khai phương tích 12.30.40 được:

(A). 1200; (B). 120; (C). 12; (D). 240

Hãy chọn kết quả đúng.

Giải:

Chọn đáp án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: