Bài 28 lý 6: Sự sôi – sgk trang 85

- Hiện tượng A: Các bọt khí bắt đầu xuất hiện ở đáy bình - Hiện tượng B: Các bọt khí nổi lên - Hiện tượng C: Nước reo - Hiện tượng D: Các bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi tới mặt thoáng thì vỡ tung. Nước sôi sùng sục.

Có thể bạn quan tâm:

Hiện tượng A:

Các bọt khí bắt đầu xuất hiện ở đáy bình

Hiện tượng B:

Các bọt khí nổi lên

Hiện tượng C:

Nước reo

Hiện tượng D:

Các bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi tới mặt thoáng thì vỡ tung.

Nước sôi sùng sục.

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: