Bài 28 lý 6: Sự sôi – sgk trang 85

| Tin mới | Tag:

Hiện tượng A:

Các bọt khí bắt đầu xuất hiện ở đáy bình

Hiện tượng B:

Các bọt khí nổi lên

Hiện tượng C:

Nước reo

Hiện tượng D:

Các bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi tới mặt thoáng thì vỡ tung.

Nước sôi sùng sục.

Bình luận
0

Bình luận