Bài 27 : Nhôm và hợp chất của nhôm – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Nhôm và hợp chất của nhôm I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Nhôm – Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA. – Cấu hình electron: [Ne]. – Tính chất vật lí: mềm, là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. – Tính chất hóa học: có tính khử mạnh: AI —> + 3e. + Tác dụng với nước. + Tác dụng với dung dịch kiềm. + Tác dụng với một số oxit kim loại. – Phương pháp điều chế: điện phân nhôm oxit...

Có thể bạn quan tâm:

Nhôm và hợp chất của nhôm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Nhôm

– Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

– Cấu hình electron: [Ne]3s^23p^1 .

– Tính chất vật lí: mềm, là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

– Tính chất hóa học: có tính khử mạnh: AI —> Al^{3+} + 3e.

+ Tác dụng với nước.

+ Tác dụng với dung dịch kiềm.

+ Tác dụng với một số oxit kim loại.

– Phương pháp điều chế: điện phân nhôm oxit nóng chảy.

2. Hợp chất của nhôm

II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Bài 1 (Trang 128, SGK)

Bài 2 (Trang 128, SGK)

Lấy lọ bất kì cho vào lọ còn lại từ từ.

– Nếu xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan trở lại thì dung dịch đang cầm trên tay là NaOH, dung dịch kia là AICI_3 , vì:

AICI_3 + 3NaOH → Al(OH)_3 + 3NaCl

Al(OH)_3 + NaOH → NaAlO_2 + 2H_2O

– Nếu không xuất hiện kết tủa thì dung dịch đang cầm trên tay là AICI_3 , dung dịch kia là NaOH vì NaOH dư nên dung dịch tan:

AICI_3 + 4NaOH → NaAlO_2 + 2H_2O + 3NaCl

Bài 3 (Trang 128, SGK)

Phát biểu đúng là: Al(OH)_3 là một hiđroixit lưỡng tính.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Bài 4 (Trang 129, SGK)

Trong nhũng chất đã cho, chất ZnSO_4 không có tính lưỡng tính.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 5 (Trang 129, SGK)

Gọi x, y lần lượt là số mol AI và Mg.

Theo định luật bảo toàn electron:

Bài 6 (Trang 129, SGK)

Bài 7 (Trang 129, SGK)

Chỉ dùng nước, có thể nhận biết được cả 4 kim loại.

Cho 4 kim loại vào nước:

– Kim loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được trong suốt là Na,

– Kim loai phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được vẩn đục ià Ca vì tạo ra Ca(OH)_2 ít tan.

– Dùng dung dịch NaOH thu được cho tác dụng với 2 kim loại còn lại. Kim loại tan được và giải phóng khí là Al, kim loại không phản ứng là Fe.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Bài 8 (Trang 129, SGK)

Theo định luật Farađây:


Vì vậy, chúng ta chọn C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài 27 · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Nhôm và hợp chất của nhôm
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: