Bài 27. Lực điện từ – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 27 Vật Lý 9 lực điện từ C1 (SGK, trang 73) Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì ? Lời giải: Hiện tượng đó chứng tỏ cuộn dây AB đã chịu tác dụng của một lực. C2 (SGK, trang 74) Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3. Lời giải: Trong đoạn dây dẫn AB, dòng điện có chiều từ B đến A. C3 (SGK,...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài 27 Vật Lý 9 lực điện từ

C1 (SGK, trang 73)

Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì ?

Giải bài 27 Vật Lý 9 lực điện từ

Lời giải:

Hiện tượng đó chứng tỏ cuộn dây AB đã chịu tác dụng của một lực.

C2 (SGK, trang 74)

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3.

Giải bài 27 Vật Lý 9 lực điện từ

Lời giải:

Trong đoạn dây dẫn AB, dòng điện có chiều từ B đến A.

C3 (SGK, trang 74)

Xác định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4.

Giải bài 27 Vật Lý 9 lực điện từ

Lời giải:

Trong đoạn dây dẫn AB, dòng điện có chiều đi từ A đến B. Đường sức từ của nam châm hướng từ dưới lên trên, Cực Bắc (N) của nam châm ở phía dưới, cực Nam (S) ở phía trên.

C4 (SGK, trang 74)

Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5a,b,c. Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong môi trường có tác dụng gì đối với khung dây?

Giải bài 27 Vật Lý 9 lực điện từ

Lời giải:

– Lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn được biểu diễn hình vẽ sau:

Giải bài 27 Vật Lý 9 lực điện từ

– Trên hình vẽ a), các cặp lực điện từ overrightarrow{F_{1}} overrightarrow{F_{2}} có tác dụng làm cho khung quay xung quanh trục OO’ theo chiều kim đồng hồ.

– Trên hình vẽ b), các cặp lực điện từ overrightarrow{F_{1}} và không có tác dụng làm quay khung.

– Trên hình vẽ c), các cặp lực điện từ overrightarrow{F_{1}} overrightarrow{F_{2}} có tác dụng làm cho khung quay xung quanh trục OO’ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải vật lý 9 · Vật lý 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: