Bài 27. Lực điện từ – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ 27.1 (SBT, trang 61) Hình 27.1 mô tả khung dây dẫn có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường, trong đó khung quay đang có vị trí mà mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Vẽ vị trí này của khung dây, ý kiến nào dưới đây là đúng? A. Khung không chịu tác dụng của lực điện từ. B. Khung chịu tác dụng của lực điện từ nhưng nó không...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ

27.1 (SBT, trang 61)

Hình 27.1 mô tả khung dây dẫn có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường, trong đó khung quay đang có vị trí mà mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Vẽ vị trí này của khung dây, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Khung không chịu tác dụng của lực điện từ.

B. Khung chịu tác dụng của lực điện từ nhưng nó không quay.

C. Khung tiếp tục quay do tác dụng của lực điện từ lên khung.

D. Khung quay tiếp một chút nữa nhưng không phải do tác dụng của lực điện từ mà do quán tính.

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ

Hướng dẫn:

Khi khung quay đến vị trí mà mặt phẳng của khung vuông góc với đường sức từ thì khung sẽ quay tiếp theo quán tính chứ không phải do lực điện từ.

Giải:

Chọn D.

27.2 (SBT, trang 61)

Hình 27.2 mô tả đoạn dây dẫn AB có dòng điện đi qua được đặt ở khỏang giữa hai cực của nam châm hình chữ U. Biểu diễn lực điện từ tác dụng vào AB. Nếu đổi chiều dòng điện hoặc đổi cực của nam châm thì lực điện từ sẽ ra sao?

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ

Giải:

– Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB được biểu diễn như hình vẽ bên:

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ

– Nếu đối chiều dòng điện trong đoạn dây dẫn, giũ’ nguyên vị trí các cực của nam châm thì chiều của lực điện từ sẽ thay đổi.

– Nếu đối cực của nam châm, giữ nguyên chiều dòng điện trong đoạn dây dẫn thì chiều của lực điện từ sẽ thay đổi.

– Nếu.đổi chiều dòng điện trong đoạn dây dẫn, đồng thời đổi cực của nam châm thì chiều của lực điện từ không thay đổi.

27.3 (SBT, trang 62)

Khung dây dẫn ABCD có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường của nam châm vĩnh cửu (hình 27.3). Mặt phẳng của khung dây song song với các đường sức từ. Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các cạnh của khung. Các lực này làm cho khung có xu hướng chuyển động như thế nào?

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ

Giải:

Lực điện từ tác dụng lên các cạnh của khung được biểu diễn như hình vẽ bên:

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ

Các lực điện từ này làm cho khung có xu hướng quay quanh trục OO’ theo chiều như hình vẽ.

27 4 (SBT, trang 62)

Hình 27.4 mô tả một khung dây dẫn đứng yên trong từ trường, mặt của khung vuông góc với đường sức từ. Nếu đổi chiều dòng điện chạy trong khung thì khung dây có quay không? Giải thích?

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ

Giải:

Các lực điện từ tác dụng lên các cạnh của khung đều nằm trên mặt phẳng của khung nên không có tác dụng làm cho khung quay mà chỉ có xu hướng làm cho khung biến dạng. Nếu đổi chiều dòng điện chạy trong khung lực .điện từ đối chiều nhưng chúng vẫn nằm trong mặt phẳng của khung, nên khung vẫn không quay.

27.5 (SBT, trang 62)

Một thanh nam châm thẳng bị tróc hết vỏ sơn, mất dấu các cực. Để xác định tên từ cực, ta có thể cho từ trường của thanh nam châm này tác dụng lên một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

a. Hãy vẽ hình mô tả cách làm này.

b. Nêu rõ cách xác định tên từ cực của thanh nam châm khi đó.

Giải:

a) Thí nghiệm được mô tả trên hình vẽ sau:

Giải bài tập vật lý 9 Lực điện từ

b) Giả sử chiều dòng điện trong đoạn dây dẫn AB như hình vẽ và đoạn dây dẫn AB chuyển động lên trên. Dùng quy tắc bàn tay trái xác định được chiều của các đường sức từ như hình vẽ. Từ đó, xác định được tên từ cực của thanh nam châm.

27.6 (SBT, trang 62)

Dùng quy tắc nào dưới đây để xác định chiều của lực điện từ?

A. Quy tắc nắm tay phải.

B. Quy tắc nắm tay trái.

C. Quy tắc bàn tay phải.

D. Quy tắc bàn tay trái.

Đáp án:

Chọn D. Quy tắc bàn tay trái.

27.7 (SBT, trang 63)

Muốn xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố nào?

A. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của dây.

B. Chiều của đường sức từ và cường độ lực điện từ tại điểm đó.

C. Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó.

D. Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ của lực từ tại điểm đó.

Đáp án:

Chọn C. Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại đó.

27.8 (SBT, trang 63)

Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

A. Cùng hướng với dòng điện.

B. Cùng hướng với đường sức từ.

C. Vuông góc với cả dây dẫn và đường sức từ.

D. Không có lực điện từ.

Đáp án:

Chọn D. Không có lực điện từ.

27.9 (SBT, trang 63)

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường giữa hai nhánh của một nam châm hình chữ U. Khung dây sẽ quay đến vị trí nào thì dừng lại.

A. Mặt khung dây song song với các đường sức từ.

B. Mặt khung dây vuông góc với các đường sức từ.

C. Mặt khung dây tạo thành một góc 600 với đường sức từ.

D. Mặt khung dây tạo thành một góc 450 với đường sức từ.

Đáp án:

Chọn B. Mặt khung dây vuông góc với các đường sức từ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 9 · Vật lý 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: