Bài 26 lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ – sgk trang 80

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài

Trang 80 – sgk vật lí 6

Hãy quan sát những hiện tượng mô tả ở hình 26.2 để trả lời các câu hỏi sau đây.

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Bình luận
0

Bình luận