Bài 26 lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ – sgk trang 80

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài Trang 80 - sgk vật lí 6 Hãy quan sát những hiện tượng mô tả ở hình 26.2 để trả lời các câu hỏi sau đây. Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài

Trang 80 – sgk vật lí 6

Hãy quan sát những hiện tượng mô tả ở hình 26.2 để trả lời các câu hỏi sau đây.

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: