Bài 25 : Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Bài 25 : Kim loại kiềm và hợp chất I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Kim loại kiềm – Thuộc nhóm IA, đứng ở đầu mỗi chu kì (trừ chu kì 1). – Tính chất vật lí: có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện tốt, mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, độ cứng thấp. – Có 1e ở lớp ngoài cùng (). – Tính chất hóa học: có tính khử mạnh nhất trong tất cả các kim...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 25 : Kim loại kiềm và hợp chất

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Kim loại kiềm

– Thuộc nhóm IA, đứng ở đầu mỗi chu kì (trừ chu kì 1).

– Tính chất vật lí: có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện tốt, mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, độ cứng thấp.

– Có 1e ở lớp ngoài cùng (ns^1 ).

– Tính chất hóa học: có tính khử mạnh nhất trong tất cả các kim loại (tác dụng với nước, axit, phi kim):

M → M^{+} + e

– Phương pháp điều chế: điện phân hợp chất nóng chảy

2. Một số hợp chất của kim loại kiềm

– NaOH: có tính kiềm mạnh, được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo,…

NaHCO_3 : có tính lưỡng tính, bị phân hủy bởi nhiệt, được dùng trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm.

Na_2CO_3 : là muối của axit yếu, được dùng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm , giấy, sợi,…

KNO_3 : có tính oxi hóa mạnh khi đun nóng, được dùng làm phân bón, chế tạo thuốc nổ.

II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Bài 1 (Trang 111, SGK)

Cấu hình electron lớp ngoài cùng cửa nguyên tử kim loại là: ns^1 .

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Bài 2 (Trang111, SGK)

Cation M^+ có cấu hình electron ở lóp ngoài cùng là 2s^22p^6 . M^+ là cation Na^+ .

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 3 (Trang 111, SGK)

Phương trình phản ứng:

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 4 (Trang 111, SGK)

Trong các muối đã cho muối dễ bị nhiệt phân là KHCO_3 .

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 5 (Trang 111, SGK)

Bài 6 (Trang 111, SGK)

Phương trình phản ứng:

Khối lượng muối thu được : 42 + 53 = 95 (g)

Bài 7 (Trang 111, SGK)

Bài 8 (Trang 111, SGK)

a. Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M.

>> Xem thêm Bài 26 : Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài 25 · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Kim loại kiềm
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: