Bài 24 : Thực hành – Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Bài 24 : Thực hành – Hiểu và giải thích được các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm. – Rèn kĩ năng thực hành: Lấy hóa chất vào ống nghiệm, đun nóng, quan sát hiện tượng. – Học sinh thực hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên. Share Tweet Email Related Tags:Điều chế kim loại · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Thực hành · Tính chất

Có thể bạn quan tâm:

Bài 24 : Thực hành

– Hiểu và giải thích được các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm.

– Rèn kĩ năng thực hành: Lấy hóa chất vào ống nghiệm, đun nóng, quan sát hiện tượng.

– Học sinh thực hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Điều chế kim loại · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Thực hành · Tính chất
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: