Bài 23. Từ phổ – Đường sức từ – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ 23.1 (SBT, trang 52) Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của thanh nam châm thẳng (Hình 23.1) Lời giải: Dùng mũi tên đánh dấu chiều của các đường sức từ đi qua các điểm A, B, C. Từ đó vẽ các kim nam châm ở các điểm A, B, C. 23.2 (SBT, trang 52) Hình 23.2 cho biết một số đường sức từ của thanh nam châm thẳng. Hãy dùng...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

23.1 (SBT, trang 52)

Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của thanh nam châm thẳng (Hình 23.1)

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

Dùng mũi tên đánh dấu chiều của các đường sức từ đi qua các điểm A, B, C. Từ đó vẽ các kim nam châm ở các điểm A, B, C.

23.2 (SBT, trang 52)

Hình 23.2 cho biết một số đường sức từ của thanh nam châm thẳng. Hãy dùng mũi tên chỉ chiều đường sức từ tại các điểm C, D, E và ghi tên từ cực của nam châm.

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

Căn cứ vào sự định hướng của kim nam châm, vẽ chiều đường sức từ đi qua điếm C.

Từ đó xác định tên các từ cực của thanh nam châm và chiều các đường sức từ đi qua các điểm D, E.

23.3 (SBT, trang 52)

Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho:

A. có chiều từ cực Nam đến cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.

B. có độ mau thưa tùy ý.

C. bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.

D. có chiều đi từ cực Bắc đến cực Nam của thanh nam châm.

Lời giải:

Chọn D. Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam ỏ’ bên ngoài thanh nam châm.

23.4 (SBT, trang 52)

Chiều đường sức từ của hai nam châm được cho trên hình 23.3. Nhìn hình vẽ, hãy cho biết tên các từ cực của nam châm.

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

Lời giải:

– Đối với thanh nam châm: vì đường sức từ đi vào ở đầu A của thanh nam châm nên đầu A là cực Nam, đầu B là cực Bắc.

– Đối với nam châm hình chữ U: vì đường sức từ đi vào ở đầu số 1 của nam châm nên đầu số 1 là cực Nam, đầu số 2 là cực Bắc.

23.5 (SBT, trang 53)

Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm thẳng và một số kim nam châm nằm cân bằng xung quanh. Hãy vẽ một đường sức từ của thanh nam châm, ghi rõ chiều của đường sức từ và tên từ cực của nam châm.

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

Lời giải:

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

23.6 (SBT, trang 53)

Trên hình 23.5 đường sức từ nào vẽ sai?

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

A. Đường 1

B. Đường 2

C. Đường 3

D. Đường 4 .

Đáp án:

Chọn C. Đường 3.

23.7 (SBT, trang 53)

Trên hình 23.6, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm nào là mạnh nhất?

Giải bài tập vật lý 9 đường sức từ

A. Điểm 1

B. Điểm 2

C. Điêm 3

D. Điểm 4.

Đáp án:

Lời giải:

Chọn A. Điểm 1.

23.8 (SBT, trang 53)

Chiều của đường sức từ cho ta biết điều gì về từ trường tại điểm đó?

A. Chiều chuyển động của thanh nam châm đặt ở điểm đó.

B. Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm đặt tại điểm đó.

C. Hướng của lực từ tác dụng lên vụn sắt đặt tại điểm đó.

D. Hướng của dòng điện trong dây dẫn đặt tại điểm đó.

Đáp án:

Chọn B. Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm đặt tại điểm đố.

23.9 (SBT, trang 53)

Độ mau, thưa của các đường sức từ trên cùng một hình vẽ cho ta biết điều gì về từ trường?

A. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng yếu, chỗ càng thưa thì từ trường càng mạnh.

B. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh, chỗ càng thưa thì từ trường càng yếu.

C. Chỗ đường sức từ càng thưa thì dòng điện đặt ở đó có cường độ càng lớn.

D. Chỗ đường sức từ càng mau thì dây dẫn đặt ở đó càng bị nóng lên nhiều.

Đáp án:

Chọn B. Chỗ đưòrig sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh, chỗ càng thưa thì từ trường càng yếu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 9 · Vật lý 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: