Bài 21 : Điều chế kim loại – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Bài 21 : Điều chế kim loại I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nguyên tắc: khử ion kim loại bằng chất khử thích hợp: + ne —> M. – Có 3 phương pháp điều chế kim loại: phương pháp nhiệt luyện, phương pháp thủy phân, phương pháp điện phân. – Định luật: m = Alt/nF. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) Bài 1 (Trang 98, SGK) Phương pháp để điều chế Ca là điện phân nóng chảy muối halogenua khan. Từ ...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 21 : Điều chế kim loại

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nguyên tắc: khử ion kim loại bằng chất khử thích hợp: M^{n+} + ne —> M.

– Có 3 phương pháp điều chế kim loại: phương pháp nhiệt luyện, phương pháp thủy phân, phương pháp điện phân.

– Định luật: m = Alt/nF.

II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Bài 1 (Trang 98, SGK)

Phương pháp để điều chế Ca là điện phân nóng chảy muối halogenua khan.

Từ CuSO_4 điều chế Cu có thể dùng phương pháp: điện phân dung dịch, thủy luyện, nhiệt luyện:

– Thủy luyện: CuSO_4 + Fe → FeSO_4 + Cu

– Nhiệt luyện:

Bài 2 (Trang 98, SGK)

Bài 3 (Trang 98, SGK)


Vì vậy, chúng ta chọn A.

Bài 4 (Trang 98, SGK)

Phương trình hóa học tổng quát:


Vì vậy, chúng ta chọn B.

Bài 5 (Trang 98, SGK)


Vậy kim loại là Cu.

>> Xem thêm Bài 22 : Luyện tập – Tính chất của kim loại tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Điều chế kim loại · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: