Bài 20. THỜI KHÓA BIỂU – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 1

| Tin mới | Tag:

Bài 20 Thời khóa biểu để học tốt Tiếng Việt

A. KĨ NĂNG ĐỌC

1. Luyện đọc

Phát âm đúng và chuẩn xác những từ ngữ: “thời khóa biểu, hoạt động vui chơi, Tiếng Việt, Toán, nghệ thuật, ngoại ngữ”.

2. Hướng dẫn đọc

Đây là một văn bản thể hiện hoạt động học tập, được sắp xếp theo thứ tự từng buổi, từng tiết, từng ngày trong một tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Nhìn vào thời khóa biểu, em sẽ thấy:

+ Cột hàng ngang thứ nhất nhìn từ trái sang phải có: buổi, tiết, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

+ Cột hàng dọc thứ nhất nhìn từ trên xuống có: buổi, sáng, chiều.

+ Cột hàng dọc thứ hai trên xuống ghi thứ tự số tiết các buổi trong mỗi thứ: tiết 1, 2 hoạt động vui chơi 25 phút, tiết 3, tiết 4 của buổi sáng; tiết 1, 2, 3 của buổi chiều.

+ Các ô màu còn lại ghi các môn học của từng ngày. Các ô màu hồng ghi những tiết học chính; các ô màu xanh ghi các tiết học bổ sung; các ô màu vàng ghi các môn học tự chọn.

B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

* Câu hỏi 1. Em cần thời khóa biểu để làm gì?

– Gợi ý: Em cần thời khóa biểu vì thời khóa biểu giúp em biết được các môn học trong ngày để chủ động và làm bài tập mà thầy (cô) cho về nhà, chuẩn bị bài vở mới cùng đồ ………………………. một cách đầy đủ, chu đáo.

* Câu hỏi 2. Đọc thời khóa biểu theo buổi (buổi – thứ – tiết)

– Gợi ý: Em nhìn vào cột dọc thứ nhất có ghi buổi sáng, buổi chiều, cột dọc thứ hai ghi thứ tự tiết 1, 2, 3, 4 trong một buổi, các cột dọc tiếp theo là các thứ: hai, ba, bốn, năm, sáu. Vì vậy khi đọc em cần lưu ý theo trình tự câu hỏi yêu cầu.

Ví dụ:

– Buổi sáng: thứ ba, tiết 1 – Tiếng Việt, tiết 2 – Toán, tiết 3 – Tiếng Vệt, tiết 4 – Đạo Đức.

– Buổi chiều: thứ ba, tiết 1 – Toán, tiết 2 – Nghệ thuật, tiết 3 – Ngoại ngữ.

Cứ như vậy, em đọc tiếp các thứ còn lại giống như cách đọc đã hướng dẫn ở ngày thứ ba.

* Câu hỏi 3. Đọc và ghi lại số tiết học chính (ô màu hồng) số tiết học bổ sung (ô màu xanh), số tiết học tự chọn (ô màu vàng).

– Gợi ý: Em nhìn vào thời khoa biểu từ thứ hai đến thứ sáu, đếm các ô màu hồng, màu xanh, màu vàng cả buổi sáng lẫn buổi chiều của từng màu học, em sẽ có được kết quả số tiết học chính, số tiết học bổ sung, số tiết học tự chọn trong một tuần học.

Cụ thể như sau:

a) Số tiết học chính: 23 tiết, trong đó:

+ Tiếng Việt: 10 tiết.

+ Toán: 5 tiết.

+ Đạo đức: 1 tiết.

+ Tự nhiên và xã hội: 1 tiết.

+ Nghệ thuật: 3 tiết.

+ Thể dục: 2 tiết.

+ Hoạt động tập thể: 1 tiết.

b) Số tiết học bổ sung: 9 tiết, trong đó:

+ Tiếng Việt: 2 tiếng.

+ Toán: 2 tiết.

+ Nghệ thuật: 3 tiết.

+ Thể dục: 1 tiết.

+ Hoạt động tập thể: 1 tiết.

c) Số tiết học tự chọn: 3 tiết, trong đó:

+ Ngoại ngữ: 2 tiết.

+ Tin học: 1 tiết.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Ghi vào chỗ trống tên các môn học em học ở lớp 2.

1-1. Gợi ý

Em xem thời khóa biểu được bố trí trong một tuần về các môn học, em ghi ra giấy. Chú ý: có những môn học được bô trí ba tiết trong một tuần nhưng chỉ là một môn học mà thôi.

1-2. Thực hành

Lớp 2 gồm có những môn học sau:

1. Tiếng Việt

2. Toán

3. Đạo đức

4. Tự nhiên và xã hội

5. Thể dục

6. Nghệ thuật (gồm Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công).

2. Tìm từ chỉ hoạt động của người trong mỗi tranh ở “Vở bài tập Tiếng Việt”, lớp 2, tập 1 trang 27.

2-1. Gợi ý

Em quan sát kỹ các bức tranh, xem tranh vẽ gì, rồi dừng từ ngữ của mình diễn đạt nội dung tranh đó.

2-2. Thực hành

* Tranh 1: Bạn gái đọc sách hoặc xem truyện.

* Tranh 2: Bạn trai đang viết bài (bài làm, viết thư…)

* Tranh 3: Bạn gái đang nghe bố giảng thêm về bài học, hoặc nghe bô chỉ dẫn cách làm bài.

* Tranh 4: Hai bạn gái đang tâm sự (trò chuyện).

3. Viết lại nội dung mỗi tranh bằng một câu.

* Tranh 1: Bạn gái đang chăm chú đọc sách (truyện).

* Tranh 2: Bạn trai đang cặm cụi làm bài tập.

* Tranh 3: Bạn gái đang chăm chú nghe bố hướng dẫn cách làm bài.

* Tranh 4: Hai bạn đang say sưa trò chuyện vui vẻ.

4. Chọn từ chỉ hoạt động; thích hợp rồi điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

a) Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt.

b) Cô giảng bài rất dễ hiểu.

c) Cô khuyên chúng em chăm học.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận